8 Δεκεμβρίου 2023

H BJC και το WUSM χρησιμοποιούν λογισμικό ΙΒΜ

Η IBM ανακοίνωσε ότι η BJC Healthcare και το Washington University School of Medicine χρησιμοποιούν λογισμικό ΒΑ της ΙΒΜ για την άμεση εξαγωγή δεδομένων από περισσότερα από 50 εκ. αρχεία ιατρικών καταχωρήσεων, επιταχύνοντας την αναζήτηση και βελτιώνοντας τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγίειας στους ασθενείς παγκοσμίως. Η BJC, ένας από τους μεγαλύτερους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς υγίειας στις ΗΠΑ, και το WUSM Center for Biomedical Informatics συνεργάζονται για να διασφαλίσουν ότι οι ερευνητές θα λάβουν απαντήσεις από τις έρευνές τους στις βάσεις δεδομένων με κλινικά στοιχεία, αναφορές, σημειώσεις, διαγνωστικές αναφορές κτλ.

Όπως τα περισσότερα ινστιτούτα έτσι και το BJC και το WUSM αντιμετώπισαν την πρόκληση ότι οι υπάρχουσες πηγές πληροφοριών ήταν αχανείς, ασύνδετες και διαθέσιμες μόνο σε μικρό ποσοστό ερευνητών. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, εκατομμύρια από σημειώσεις και αρχεία ασθενών να παραμένουν αδιάθετα σε διαφορετικές βάσεις ενώ πολλές από αυτές υποχρησιμοποιούνταν. Όλο αυτό το περιεχόμενο περιείχε χρήσιμες πληροφορίες, αλλά δεν υπήρχε εύκολος τρόπος να τις αντλήσουμε, παρά μόνο με αυτό το λογισμικό από την ΙΒΜ.