19 Ιουλίου 2024

Η προοπτική του ΒΙ

Τα έσοδα στην ινδική αγορά λογισμικού ΒΙ αναμένονται να φθάσουν τα $65.4 εκ. το 2011 με αύξηση 15.7% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, την στιγμή που η παγκόσμια αγορά του χώρου προσδοκάται να αυξηθεί με ποσοστό 9.7% και να φθάσει τα $10.8 δισ. το 2011, σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες. Την ίδια στιγμή η τεχνολογία του ΒΙ είναι μέσα στις δέκα (συγκεκριμένα στην 5η θέση) των πιο δυναμικών τεχνολογικών χώρων.

Η  εταιρία που διενήργησε την έρευνα ανέφερε ότι η αγορά για πλατφόρμες ΒΙ θα παραμείνει μια από τις πιο ταχύτητα αναπτυσσόμενες αγορές λογισμικού, πάρα το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, καθώς οι οργανισμοί συνεχίζουν να στρέφονται προς το ΒΙ ως ένα εργαλείο που ενισχύει την αποτελεσματικότητα. Επιπλέον, αναφέρθηκαν οι τρεις παράγοντες που θα οδηγήσουν στην επέκταση της χρήσης του ΒΙ και εν συνεχεία στην επέκταση της αγοράς, οι οποίοι είναι το γεγονός ότι το λογισμικό έχει γίνει πλέον προσιτό οικονομικά, η υποστήριξη που παρέχεται στα δεδομένα και στις πηγές-βάσεις δεδομένων και τέλος η χρήση του ΒΙ σαν μέσο για την λήψη αποφάσεων. Επιπρόσθετα, στέλεχος από την ερευνητική ομάδα σχολίασε τα αποτελέσματα της έρευνας, αναφέροντας ότι αποδεικνύει την στρατηγική σημασία και την δυναμική που έχει αναπτυχθεί από αυτόν τον χώρο γεγονός που επιδεικνύει και την ανάλογη συνέχεια του.