23 Σεπτεμβρίου 2023

Η ΜΑΙΑ Intelligence σε συνεργασία με την Optima Global Solutions

Η ΜΑΙΑ Intelligence, εταιρία παροχής λογισμικού ΒΙ, ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας με την Optima Global Solutions, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα του IT Consulting και ειδικοί στις database,  έτσι ώστε να προσφέρει συμβουλές, εφαρμογή, εκπαίδευση και υποστήριξη πάνω στην σουίτα λογισμικού 1KEY στους πελάτες στο Ην. Βασίλειο. Με το 1ΚΕΥ, οι εταιρικοί πελάτες απολαμβάνουν τα προνόμια πιο γρήγορων data-analytics, καλύτερη οπτικοποίηση των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης, αυξημένη ακρίβεια και αποτελεσματικότητα στην λήψη αποφάσεων, και μικρότερο κόστος.

O Managing Director της Optima Global Solutions ανέφερε ότι με την εκτεταμένη γραμμή των ολοκληρωμένων λύσεων για την συλλογή και αποθήκευση δεδομένων, και σε συνεργασία με το λογισμικό της MAIA θα ενισχύσουν την ικανότητα τους να βοηθούν τους εταιρικούς πελάτες τους να ξεπερνούν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν. Πρόσθεσε ότι με τις νέες προηγμένες δυνατότητες οι πελάτες τους θα λαμβάνουν αποφάσεις πιο γρήγορα αλλά και θα έχουν καλύτερο έλεγχο και θα μπορούν να προβλέψουν με μεγαλύτερη ακρίβεια το αποτέλεσμα των λειτουργιών τους και των projects. H Οptima παρέχει στους πελάτες της εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες πάνω στις databases για θέματα αρχιτεκτονικής, προγραμματισμού, ανάπτυξης και σχεδίασης εφαρμογών μέχρι και αποθήκευσης δεδομένων. Η εταιρία προσδοκά να εισέλθει στην αγορά του Ην. Βασιλείου και να διευρύνει έτσι της δραστηριότητες της και σε άλλες χώρες μέσα από αυτήν την συνεργασία που ανέπτυξε.