19 Ιουλίου 2024

To Patient Flow Dashboard™ της Tele Tracking

Η TeleTracking Technologies ανακοίνωσε το Patient Flow Dashboard™, το οποίο τροφοδοτείται από το TeleTracking XT™, το οποίο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί στο χώρο της υγείας για τον συνεχή έλεγχο των οργανισμών σε πραγματικό χρόνο. Η νέα αυτή εφαρμογή είναι ένα σημαντικό κομμάτι του νεοσυσταθέντος τμήματος Business Analytics της εταιρίας, το οποίο δημιουργήθηκε για να ανταποκριθεί στις αλλαγές του κλάδου και για να παρέχει έγκυρες πληροφορίες και καλύτερες προσεγγίσεις στο να διαχειριστούν οι οργανισμοί τις λειτουργίες τους.

Το Patient Flow Dashboard™ αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τους πελάτες της TeleTracking συμπεριλαμβανομένου της Methodist Healthcare System που χρησιμοποιεί dashboards συγκεντρώνοντας δεδομένα από διάφορες πηγές και παρέχοντας διαφάνεια και εγκυρότητα στις διαδικασίες. O πρόεδρος της Methodist ανέφερε ότι τα management dashboards κάνουν τις δυνατότητες της Tele Tracking να είναι ακόμα πιο προηγμένες και ισχυρές καθώς μπορούν να μας τροφοδοτήσουν με πληροφορίες όποια στιγμή χρειαστούμε. Τα dashboards, που είναι διαθέσιμα στους πελάτες της TeleΤracking από την πλατφόρμα της, συνεχώς παρέχουν up-to-date πληροφορίες πάνω στις υπηρεσίες των σημαντικών τμημάτων μέσα στην υγειονομική μονάδα.