14 Ιουλίου 2024

Η αγορά του ΒΙ στην Ινδία

Με όλο και περισσότερες επιχειρήσεις από κλάδους όπως η βιομηχανία, το λιανικό εμπόριο και πετρελαϊκές να υιοθετούν λύσεις ΒΙ, η αγορά του ΒΙ στην Ινδία αναμένεται να έχει μια αύξηση της τάξης του 16% το 2011. Οι τηλεπικοινωνίες και οι τραπεζικές υπηρεσίες αλλά και ο ασφαλιστικός τομέας παραδοσιακά έχουν μια επιθετική στάση στο χώρο των data analytics στην Ινδία.

Ωστόσο, με τις κυβερνητικές υπηρεσίες να προσπαθούν να αναλύσουν τεράστιες ποσότητες δεδομένων και τις εταιρίες να σχεδιάζουν προϊόντα και υπηρεσίες σε μικρότερο χρονικό διάστημα για να αντέξουν στον ανταγωνισμό, ο τομέας αυτός αναμένεται να έχει νέα ανάπτυξη.

 

Η Gartner προβλέπει ότι η αγορά του ΒΙ στην Ινδία θα έχει έσοδα $65.4 εκ. στο 2011, ενώ παγκοσμίως αναμένεται να φθάσει τα $10 δις. Οι κρατικά ελεγχόμενες εταιρίες έχουν ήδη ξεκινήσει να χρησιμοποιούν data analysis για να οδηγήσουν τις επιχειρήσεις σε θετικά πεδία. Οργανισμοί όπως τα δημαρχεία απαιτούν υπηρεσίες data analysis για την καλύτερη κατανομή των πόρων και της κατανάλωσης σύμφωνα με τις έρευνες της SAP Ινδίας.