19 Ιουλίου 2024

Το management team της Yodil Inc.

Η Yodil Inc., εταιρία που δραστηριοποιείται στον τομεά του ΒΙ, στην ανάλυση δεδομένων, στις υπηρεσίες υποβολής αναφορών προς στον ασφαλιστικό κλάδο, εξέλεγε την διοικητική της επιτροπή. Η εταιρία ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2011, έχοντας στο αρχικό κεφάλαιο της περιουσιακά στοιχεία από την Advanced Systems Design (ASD) της Morton, και από μια ακόμα εταιρία με μεγάλη ιστορία στον ασφαλιστικό και συμβουλευτικό τομέα.

Ο CEO της εταιρίας ανέφερε ότι η συσταθείσα ομάδα έχει διαφορετικές εμπειρίες, ικανότητες και δεξιότητες και πως το όραμα είναι να φτιάξουν τον καινούριο δρόμο για το ΒΙ. Ο ίδιος έχει πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στο κλάδο των ασφαλειών και της τεχνολογίας αλλά και της επιχειρηματικότητας, καθώς έχει συν-ιδρύσει την Access Coverage Corp(η οποία εξαγοράστηκε από την The Hartford) και την BCF Technology (την οποία επίσης εξαγόρασε η AMS/Vertafore). Επίσης συμμετέχει σε αρκετά διοικητικά συμβούλια σε διάφορες εταιρίες πέρα του ασφαλιστικού κλάδου.

Η Aviva Philips SVP, έχει επίσης πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στον ασφαλιστικό κλάδο, παρέχοντας συμβουλές και εργαλεία σε εταιρίες όπως η Andersen Consulting (η γνωστή τώρα ως Accenture), η PwC, IBM και άλλες. Ο Justin Silver, SVP, έχει εμπειρία πάνω από 10 χρόνια στις ασφάλειες, συμπεριλαμβανομένου το CSR. Έχει ασχοληθεί περισσότερη με το Business development με πολλαπλές αρμοδιότητες και ευθύνες.