14 Ιουλίου 2024

H εφαρμογή SVB Analytics Benchmarking

Η Birst, που είναι η ηγέτιδα εταιρία στο SaaS για το ΒΙ και τα analytics, ανακοίνωσε την συνεργασία της με την SVB Analytics για την νέα της εφαρμογή στα χρηματοοοικονομικά. Η SVB ανέπτυξε και εγκατάστησε την εφαρμογή, βασισμένη στην βάση δεδομένων της Silicon Valley Bank, χρησιμοποιώντας την τεχνογνωσία της Birst. Η SVB παρέχει χρηματοοικονομικές υπηρεσίες που επικεντρώνονται στην παροχή επιχειρηματικής πληροφορίας στους πελάτες της.

Με την βοήθεια της Birst μπορεί να αναπτύξει και να εφαρμόσει πλατφόρμες analytics και να τις δομήσει έτσι ώστε να είναι ο πυρήνας του SVB Analytics Benchmarking, την μόνη ευέλικτη υπηρεσία που δίνει την δυνατότητα εξατομίκευσης και σύγκρισης δεδομένων στα χρηματοοικονομικά σε σχέση με άλλα σημεία αναφοράς. Με την συμβολή της Birst, το SVB Analytics Benchmarking συλλέγει δεδομένα και οι πελάτες μπορούν να τα συγκρίνουν με άλλες επιχειρήσεις παρόμοιου μεγέθους, στον ίδιο κλάδιο και/ή στην ίδια γεωγραφική περιοχή χωρίς να αποκαλυφθούν τα στοιχεία των άλλων εταιρίων.