8 Δεκεμβρίου 2023

Το SM2 της Alterian και στα ελληνικά

H Alterian, που είναι σημαντικός εκπρόσωπος στην τεχνολογία του customer engagement, ανακοίνωσε την συνεργασία της με την ελληνική εταιρία BaaS, για την ανάπτυξη του εργαλείου ελέγχου σε social media SM2 έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνει και την ελληνική γλώσσα. Η ελληνική θα είναι η εξηκοστή γλώσσα στον κατάλογο που το SM2 αναγνωρίζει, εδραιώνοντας την εταιρία σαν την ηγέτιδα στον χώρο του ελέγχου στα social media. Με πληθυσμό κοντά στα 11 εκ. και 4.9 από αυτά να είναι ενεργά στο διαδίκτυο (46.2%) η ελληνική αγορά έχει σημαντικές ευκαιρίες σε αυτόν τον χώρο για την εταιρία. Από τον Ιανουάριο του 2011 οι εταιρίες ξεκίνησαν την συνεργασία τους για να εντάξουν το ελληνικό λεξιλόγιο και τα στοιχεία του καθώς επίσης διενήργησαν ελέγχους για την ακρίβεια και την εγκυρότητα του project.

Τα Social Media και δη ο έλεγχος τους έχει γίνει ένα σημαντικό εργαλείο για τις επιχειρήσεις παγκοσμίως που το χρησιμοποιούν για να μάθουν καλύτερα τις ομάδες αλλά και τα άτομα έτσι ώστε να δημιουργηθούν τα κατάλληλα μηνύματα και οι στρατηγικές για αυτούς. Το διαδίκτυο δεν έχει φραγμούς και σύνορα έτσι οι γλωσσικές διαφορές δεν πρέπει να αποτελούν πρόβλημα στην τοπική αλλά και παγκόσμια επέκταση.