1 Οκτωβρίου 2023

H πλατφόρμα της Ventraq για τον τηλεπικοινωνιακό τομέα

Η Ventraq ανακοίνωσε την τελευταία λύση στην πλατφόρμα της στο ΒΑ που στοχεύει να βοηθήσει τις εταιρίες να διατηρήσουν την πελατεία τους και δη τους τηλεπικοινωνιακούς πάροχους (CSP). Η Network Analytics Appliance (NAA) εδραιώνει την θέση της Ventraq σαν πρωταρχική πηγή εύρεσης δεδομένων η οποία είναι πλέον διαθέσιμη σε χρήστες που προηγουμένως δεν υπήρχε καν αυτή η δυνατότητα.

Αυτή η λύση, ουσιαστικά δημιουργεί ένα ευέλικτο περιβάλλον που ενοποιεί δεδομένα από διαφορετικές πηγές και που παρέχει την απαιτούμενη διαβάθμιση για να αντιμετωπιστούν οι διαφοροποιήσεις των CSPs όλων των μεγεθών. Tα δεδομένα δίνουν στις εταιρίες οπτική πολλαπλών δεικτών απόδοσης με σκοπό να ανταποκριθούν καλύτερη στην ζήτηση και στις απαιτήσεις των πελατών τους αυξάνοντας την ικανοποίηση τους.