4 Ιουνίου 2023

Η συνεργασία της iVEDiX με την Arcplan

H iVEDiX, μια ταχύτατα αναπτυσσόμενη εταιρία στον χώρο του ΒΙ ανακοίνωσε την συνεργασία της με την Αrcplan, η οποία δραστηριοποιείται στον ίδιο τομέα, προκειμένου να προσφέρουν πιο ολοκληρωμένες υπηρεσίες και λύσεις ΒΙ στους πελάτες τους παγκοσμίως. Ξεκινώντας από την τρέχουσα σχέση των εταιρίων, αυτή η συνεργασία αναμένεται να επεκτείνει τις δραστηριότητες της iVEDiX στους πελάτες της άλλης εταιρίας στις Η.Π.Α. και γενικά στο εξωτερικό ενώ η εξειδίκευση της θα βελτιώσει κατά πολύ το λογισμικό της Arcplan.

O Roland Hoelscher, CEO της arcplan ανάφερε ότι είναι πολύ ενθουσιασμένοι με αυτή την συνεργασία ενώ από την πλευρά τους θα κάνουν ότι μπορούν προκειμένου να επιτευχθεί ένα θετικό αποτέλεσμα από αυτήν την συνεργασία. Υπάρχει θετικό κλίμα και αισιοδοξία και από τις δυο εταιρίες ενώ και οι πελάτες ανέμεναν εδώ και καιρό αυτήν την κίνηση προκειμένου να επωφεληθούν