1 Οκτωβρίου 2023

H LITEBI και η στρατηγική της

Από το 2007 που ιδρύθηκε, η LITEBI έχει παγκόσμια παρουσία και αυτός ήταν ένας από τους στόχους της. Ξεκινώντας από την Ευρώπη, η εταιρία επεκτάθηκε στην Αφρική και στην Λατινική Αμερική. Τώρα η LITEBI προσφέρει λύσεις και υπηρεσίες σε περισσότερες από 24 χώρες μέσα από ένα συνεχώς αναπτυσσόμενο δίκτυο συνεργατών που ξεπερνάει τις 60 εταιρίες.

Τους τελευταίους μήνες, η εταιρία κινήθηκε στρατηγικά δημιουργώντας συμμαχίες με τοπικούς συνεργάτες έτσι ώστε να μπορεί να προσφέρει τις λύσεις της σε ακόμα περισσότερο κόσμο. Η αυξανόμενη ζήτηση των cloud υπηρεσιών ΒΙ της, ώθησε πολλές εταιρίες ανά τον κόσμο να συνεργαστούν μαζί της, με σκοπό να δώσουν στους πελάτες τους καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών και αυτοί να βελτιώσουν την διαδικασία λήψης αποφάσεων.  Η αυξανόμενη ζήτηση για λύσεις ΒΙ στις αναδυόμενες αγορές της Ασίας, όπως και η σταθερή ζήτηση στην Βόρεια Αμερική ώθησε την εταιρία να επεκτείνει το πρόγραμμα συνεργασίων της σε αυτές τις περιοχές, που αναμένεται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στο μέλλον της.