29 Σεπτεμβρίου 2023

Η στρατηγική της ΙΒΜ στις συγχωνεύσεις και εξαγορές

Η ΙΒΜ βρίσκεται σε περίοδο όπου μελετάει διάφορες περιπτώσεις εξαγορών και αναμένεται ότι θα είναι βασικό μέρος της στρατηγικής της για ανάπτυξη τουλάχιστον μέχρι το 2015. Η εταιρία έχει μεγάλη ιστορία στις εξαγορές όλα αυτά τα χρόνια, ωστόσο αυτή η στρατηγική ξεκίνησε να γίνεται πιο έντονη από τον πρώην CEO της με τις εταιρίες Lotus το 1995 και την Tivoli τον επόμενο χρόνο, ενώ αυτό έγινε ακόμα πιο έντονο υπό τις οδηγίες του Samuel Palmisano από το 2002. Συγκεκριμένα, έχοντας ως επίκεντρο τον κλάδο των analytics, τα τελευταία τέσσερα χρόνια η ΙΒΜ έχει επενδύσει περισσότερα από $14 δις. σε 24 εξαγορές για να επεκτείνει τις δυνατότητές της σε αυτόν τον τομέα.

Επίσης, έχει αφιερώσει περισσότερους από 7000 συμβούλους με μεγάλη εμπειρία προκειμένου να βοηθήσουν τους πελάτες της να αντιληφθούν την αξία των δεδομένων και πως μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν Επιπρόσθετα, έχει αναπτύξει και ένα δίκτυο κέντρων βοήθειας ανά τον κόσμο για την διευκόλυνση των πελατών και για λόγους προώθησης, ενώ το κομμάτι αυτό της εταιρίας παρουσίασε ανάπτυξη της τάξης του 14%. Η προσέγγιση της ΙΒΜ στις συγχωνεύσεις και στις εξαγορές βασίζεται  στην ανάγκη να συμβαδίζουν η στρατηγική, η επιλογή και η εφαρμογή, που πρακτικά σημαίνει να γίνεται το σωστό deal για τον κατάλληλο λόγο. Όταν ακολουθείται αυτή η τακτική, οι οργανισμοί είναι ικανοί να χρησιμοποιήσουν τις Σ&Ε για να αυξήσουν το μερίδιο αγοράς τους, να εγκαθιδρύσουν νέες πλατφόρμες, να επεκταθούν γεωγραφικά, να καλύψουν το πιο σημαντικό κομμάτι της αγοράς και να διαφοροποιηθούν.