14 Ιουλίου 2024

Η Mu Sigma και η νέα της πλατφόρμα

Η Mu Sigma (http://www.mu-sigma.com), που εξειδικεύεται στην επιστήμη της λήψης απόφασεων και στις υπηρεσίες analytics, ανακοίνωσε ότι βρήκε χρηματοδότηση για την σειρά C (series C) ύψους $25 εκ. από την Sequoia Capital. Με περισσότερους από 1200 εκπαιδευμένους και έμπειρους αναλυτές, η εταιρία ξεκινάει να “χτίζει” την μεγαλύτερη πλατφόρμα εφαρμοσμένων μαθηματικών παγκοσμίως. Η εταιρία βοηθάει τους πελάτες από την λίστα Fortune 500 να πάρουν καλύτερες αποφάσεις χρησιμοποιώντας εφαρμοσμένα μαθηματικά, θεωρίες επιχειρήσεων και την τεχνολογία.

Παρέχει λύσεις σε προβλήματα που αντιμετωπίζουν επιχειρήσεις με αποτελεσματικό και βιώσιμο τρόπο εγκαθιστώντας εξειδικευμένα κέντρα αναλύσεων για αυτές. Ο Managing Director της Sequoia Capital ανέφερε ότι η Mu Sigma είναι η πιο”εντυπωσιακή” εταιρία παροχής υπηρεσιών analytics που έχουν συναντήσει τα τελευταία χρόνια, και η μόνη του είδους της που έχει τόσους πολλούς πελάτες από τις εταιρίες του Fortune 500. Η εταιρία παρέχει την ευκαριία σε άλλες μεγάλες να χρησιμοποιήσουν τα analytics προκειμένου να λάβουν άμεσα και σωστά αποφάσεις και να βελτιώσουν τις αποδόσεις τους.