19 Ιουλίου 2024

Τα Predictive Business Analytics (PBA) περισσότερο επίκαιρα από ποτέ

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, η οικονομία αναμένεται να κατέχει το ταλέντο, τα εργαλεία και τις δυνατότητες για να βοηθάει τους οργανισμούς της να εφαρμόζουν και να χρησιμοποιούν predictive business analytics για να βελτιώνουν τη λήψη αποφάσεων όσον αφορά τη διοίκηση σε σχέση με διάφορους βασικούς τομείς δράσης.

 

Για χρόνια, οι οργανισμοί επιχείρησαν να αναπτύξουν μια αποτελεσματική διαδικασία για να κατακτήσουν και να φιλτράρουν μέτρα που στοχεύουν στο μέλλον και που τους δίνουν τη δυνατότητα να κατανοήσουν σημαντικά πρότυπα, σχέσεις και τάσεις με στόχο τη διευκόλυνση της λήψης καλύτερων και πιο διορατικών αποφάσεων για το μέλλον. Αρκετοί όροι χρησιμοποιούνται σήμερα για αυτή τη διαδικασία: predictive analytics, business analytics και driver-based forecasting. Για περισσότερη σαφήνεια και για να εξασφαλίσουμε ότι ο όρος predictive analytics σχετίζεται με όλες τις λειτουργίες του οργανισμού, επιλέξαμε να χρησιμοποιούμε τον όρο Predictive Business Analytics (PBA).

 

Όπως υπονοεί ο όρος, το PBA από τη φύση του στοχεύει στο μέλλον, είναι προσανατολισμένο στον οργανισμό σε επίπεδο επιχείρησης και βασίζεται στην ανάλυση σχετικών επιχειρηματικών δεδομένων και οδηγών που έχουν μια ισχυρή και ευδιάκριτη σχέση με τα οικονομικά αποτελέσματα και τη λειτουργική απόδοση.

 

Οι επιχειρηματικοί οδηγοί μπορεί να είναι οικονομικοί ή λειτουργικοί· επίσης, μπορεί να είναι εξωτερικοί ή εσωτερικοί. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα τέτοιων οδηγών: κάποιοι αντικατοπτρίζουν αλλαγές με την πάροδο του χρόνου, όπως πωλήσεις νέων κατοικιών, πωλήσεις νέων προϊόντων, αθετήσεις πληρωμών υποθηκών και αγωγές για κατάσχεση· κάποιες αντικατοπτρίζουν αλλαγές σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, όπως η δημιουργία νέων επιχειρήσεων, πωλήσεις καινούργιων αυτοκινήτων και καινούργιες ενοικιάσεις· και κάποιες αντικατοπτρίζουν αλλαγές σε μια δεδομένη χρονική στιγμή, όπως στα επιτόκια, τις τιμές των καυσίμων, τους φορολογικούς συντελεστές και τις προμήθειες πωλήσεων.