1 Οκτωβρίου 2023

Πρωτοπόρα θέση της SAS παγκοσμίως στον τομέα των business analytics

Ο Jim Goodnight επεσήμανε τα 35 συναπτά έτη ανάπτυξης και κέρδους για την ιδιωτική εταιρεία λογισμικού SAS, αναφέροντας παγκόσμια έσοδα της τάξεως των $US 2,43 δισεκατομμυρίων ($ 2,29 δισεκατομμυρίων) τον προηγούμενο χρόνο.

 

Ενισχύοντας την πρωτοπόρα θέση της εταιρείας στον τομέα των προηγμένων business analytics, η IDC τον προηγούμενο μήνα ανέφερε ότι η SAS κατείχε το 35,2 τοις εκατό της παγκόσμιας αγοράς το 2010 (έναντι του 34,7 τοις εκατό το 2009) και ότι ήταν πολύ πιο μπροστά από τον πλησιέστερο ανταγωνιστή της, την IBM, με 16,2 τοις εκατό.

 

Ο πρώην καθηγητής στατιστικής, που ίδρυσε και ηγείται ακόμα της SAS, πιστεύει ότι τα analytics είναι ακόμη πιο απαραίτητα για τις επιχειρήσεις και τις δημόσιες υπηρεσίες σήμερα καθώς προσπαθούν να αναλύσουν έναν κατακλυσμό δεδομένων.

 

Γιατί χωρίς τη συγκέντρωση πληροφοριών, απλώς δε θα ξέρεις τι συμβαίνει. Αυτό είναι το μήνυμα που προσπαθούσε να περάσει σε περίπου 400 στελέχη στο Premium Business Leadership forum στο Antwerp την προηγούμενη εβδομάδα.