14 Ιουλίου 2024

H SAS No1 στον ασφαλιστικό κλάδο για Λογισμικό ΒΙ και Analytics

Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2011 - Μια αξιοζήλευτη διάκριση κατέκτησε πρόσφατα η SAS. Συγκεκριμένα, η ηγέτιδα εταιρεία στο χώρο του λογισμικού και των υπηρεσιών Business Analytics κατέκτησε την πρώτη θέση σε μερίδιο αγοράς λογισμικού στην έρευνα της έγκριτης εταιρείας μελετών Gartner Market Trends: No Escaping BI and Analytics in Insurance in 2011. Σύμφωνα με την εν λόγω έρευνα, η οποία ουσιαστικά αξιολογεί τις τάσεις στην αγορά του λογισμικού επιχειρηματικής ευφυΐας, analytics και επιχειρησιακής απόδοσης στον ασφαλιστικό κλάδο, η SAS κατέχει τη μερίδα του λέοντος στη συγκεκριμένη αγορά με ποσοστό 25% και έσοδα $138,7 εκατ.

 

Όπως αποτυπώνεται στην έρευνα της Gartner “οι ασφαλιστές ασχολούνται, κατά κύριο λόγο, με τη συμμόρφωση με τους ρυθμιστικούς κανονισμούς, τη διαχείριση κινδύνου, την απόκτηση και διατήρηση πελατών και την επίτευξη λειτουργικής υπεροχής. Οι επιταγές αυτές απαιτούν σημαντικές επενδύσεις σε τεχνολογία και ειδικότερα στην αρχιτεκτονική και την ποιότητα των δεδομένων, αλλά και τον τρόπο με τον οποία τα δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και της οικονομικής απόδοσης του κάθε ασφαλιστή, για την ανάπτυξη προϊόντων, την ανάλυση απαιτήσεων, τη συμμόρφωση και τη δημιουργία αναφορών και βέβαια για την ανίχνευση της απάτης. Οι ασφαλιστές ωριμάζουν όσον αφορά στη χρήση πλατφορμών επιχειρηματικής ευφυΐας και εργαλείων ανάλυσης, ιδιαίτερα όσο τα συγκεκριμένα εργαλεία ωριμάζουν και αυτά και διατίθενται με εύχρηστα περιβάλλοντα λειτουργίας.”

 

Στη μελέτη αποτυπώνεται ότι η επιχειρηματική ευφυΐα είναι “ευρύτερη διαδεδομένη για την διαχείριση της απόδοσης, αλλά η ανάλυση των απαιτήσεων (claims analytics) και η ανίχνευση της απάτης αποτελούν δύο τομείς με εξαιρετικές προοπτικές για τον ασφαλιστικό κλάδο. Στο άμεσο μέλλον, αναμένουμε πιο διαδεδομένη χρήση των προγνωστικών analytics σε τομείς όπως η μοντελοποίηση των κινδύνων και των τιμών, καθώς και η διατήρηση των πελατών και η υποστήριξη των αναβαθμιζόμενων πωλήσεων (upsell)”.

 

“Στον ασφαλιστικό κλάδο, μπορεί η αύξηση των εσόδων και της λειτουργικής απόδοσης να αποτελούν ακόμα πρωταρχικές πρωτοβουλίες, αλλά από την πλευρά μας έχουμε παρατηρήσει αναδυόμενες τάσεις, όπως τα ‘μεγάλα δεδομένα’, τα κοινωνικά δίκτυα και η τηλεματική”, δήλωσε ο Stuart Rose, Global Insurance Marketing Manager της SAS.

“Καθώς οι ασφαλιστές αγκαλιάζουν τα analytics, η SAS μπορεί να αποτελέσει τον απόλυτο σύμμαχο των απαιτήσεων ανάλυσης μιας ασφαλιστικής επιχείρησης, σήμερα και στο μέλλον.”

 

Πιο συγκεκριμένα, η SAS συνεχίζει να καινοτομεί και να προσφέρει ισχυρή τεχνογνωσία στο χώρο της επιχειρηματικής ευφυΐας και των analytics, με ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων και υπηρεσιών για τον ασφαλιστικό κλάδο που περιλαμβάνει λύσεις, όπως:

 

Ø SAS Fraud Framework for Insurance, που βοηθά τους ασφαλιστές να ανιχνεύουν ευκαιριακές και οργανωμένες απάτες αξιώσεων.

Ø SAS Insurance Analytics Architecture, που χρησιμοποιεί ένα μοντέλο δεδομένων, ειδικά σχεδιασμένο για τον ασφαλιστικό κλάδο, για να ενδυναμώσει τις αναλυτικές δυνατότητες ενός ασφαλιστή, προκειμένου να είναι σε θέση να λαμβάνει αποφάσεις βασισμένες σε πραγματικά στοιχεία.

Ø SAS Risk Management for Insurance, που εκτελεί ανάλυση κινδύνων και υπολογισμούς κεφαλαίων βάση κινδύνων, υποστηρίζοντας ρυθμιστικούς κανονισμούς όπως η ευρωπαϊκή οδηγία Solvency II.

Ø SAS Customer Analytics for Insurance, που παρέχει εξειδικευμένες τεχνικές ανάλυσης για αποφάσεις που σχετίζονται με την κερδοφορία των πελατών.

 

Με περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, η SAS συνεργάζεται στενά με κορυφαίες ασφαλιστικές εταιρείες με στόχο την παροχή λύσεων που ανταποκρίνονται άμεσα στις βασικές ανάγκες τους. Μόνο στον ασφαλιστικό κλάδο, το λογισμικό της SAS για διαχείριση δεδομένων, ανίχνευση της απάτης, διαχείριση κινδύνων, συμμόρφωσης με ρυθμιστικούς κανονισμούς, πελατειακή ευφυΐα κ.ά, χρησιμοποιείται από περισσότερους από 1.100 ασφαλιστές σε όλο τον κόσμο. Ο ασφαλιστικός κλάδος συνεισέφερε ποσοστό 12% επί των συνολικών εσόδων της εταιρείας, που ανήλθαν στα $2,43 δις, το 2010.