8 Δεκεμβρίου 2023

Η μελέτη proof of concept της Cable & Wireless Communications

Η πραγματοποίηση εργασιών business analytics που θα απαιτούσε κανονικά χιλιάδες δολάρια σε επενδύσεις μπορεί τώρα να γίνει μόνο με μερικά σεντς. Αυτά είναι τα ευρήματα μιας πρόσφατης ανακοίνωσης ενημέρωσης από την Cable & Wireless Communications. Η Cable & Wireless Communications, σε συνεργασία με την DigitalRoute, πραγματοποίησε πρόσφατα μια μελέτη proof of concept που δείχνει πώς οι παροχείς υπηρεσιών μπορούν να πετύχουν τεράστια μείωση κόστους για τα business analytics με την ταυτόχρονη αντιμετώπιση προβλημάτων ασφάλειας και απορρήτου.

 

Το cloud computing πρόκειται να φέρει επανάσταση στην αγορά επιχειρηματικής ευφυΐας. Η χρηματοδότηση αναδυόμενων τεχνολογιών ανοικτής πηγής και η ενοικίαση χώρων σε servers μπορεί ενδεχομένως να οδηγήσει σε μια μεγάλη εξόρυξη δεδομένων με ένα μόνο ποσοστό του κόστους των εγκατεστημένων τεχνολογιών. Ιδιαίτερα όσον αφορά παροχείς υπηρεσιών, κάτι τέτοιο καθίσταται επείγον με μεγάλους όγκους δεδομένων να προέρχονται από τις νέες κινητές συσκευές. Η ριζική μείωση του κόστους εξόρυξης δεδομένων θα καθιστούσε δυνατές πιο εξεζητημένες λύσεις επιχειρηματικής ευφυΐας από οποτεδήποτε άλλοτε.

 

Νοικιάζοντας κυριολεκτικά ηλεκτρονικούς υπολογιστές και αποθηκευτικό χώρο μόνο όταν κάποιος τα χρειάζεται και συνδυάζοντάς τα με τεχνολογίες ανοικτής πηγής, η ανάλυση μεγάλων όγκων δεδομένων καθίσταται ξαφνικά δυνατή για κάθε οργανισμό. Η τιμή όχι μόνο αλλάζει ουσιαστικά, αλλά και η δυνατότητα πρόσθεσης επιπρόσθετων ηλεκτρονικών πόρων μέσω ειδικής διάταξης.

 

Η μελέτη proof of concept που πραγματοποιήθηκε από την Cable and Wireless Communications δείχνει πώς να χρησιμοποιούμε την MediationZone και την cloud technology για την πραγματοποίηση εργασιών business analytics σε τεράστιους όγκους δεδομένων με την ταυτόχρονη διατήρηση των αυστηρών προϋποθέσεων ασφαλείας και απορρήτου δεδομένων.