14 Ιουλίου 2024

Νέα στρατηγική αποφυγής της απάτης από μεμονωμένα άτομα προτείνει το Experian

Η απάτη από μεμονωμένα άτομα – που συνίσταται στην πρόσβαση σε χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες με καμία πρόθεση εξόφλησης – συνιστά σημαντική έγνοια για τις πιστωτικές ενώσεις και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Και η αποφυγή της καθιστά επιτακτική την ανάγκη για μια νέα στρατηγική, σύμφωνα με το Experian, ένα γραφείο συλλογής πιστωτικών πληροφοριών που εδρεύει στην Costa Mesa της Καλιφόρνιας.

 

Ένα νέο λευκό έγγραφο που δημοσιεύθηκε από την εταιρεία με τίτλο “First-Party Fraud–Trends, Challenges and Outlook,” αναφέρει ότι τα ιδρύματα θα πρέπει να διευρύνουν την έννοια που δίνουν στην απάτη από μεμονωμένα άτομα και να χρησιμοποιήσουν τα analytics όσον αφορά τη συμπεριφορά των πελατών σε σημεία κλειδιά της διαδικασίας με στόχο να εντοπίσουν περιστατικά, να αποτρέψουν απώλειες και, κατά συνέπεια, να μειώσουν το λειτουργικό κόστος.

 

«Η πλειοψηφία των πελατών μας αναφέρονται στην απάτη από μεμονωμένα άτομα ως ένα εκ των τριών κυριότερων προβλημάτων από τη σκοπιά της απάτης», ανέφερε ο Keir Breitenfeld, διευθυντής διαχείρισης προϊόντων και λύσεων μάρκετινγκ, απάτης και ταυτότητας, του τμήματος του Experian που έχει να κάνει με τα analytics όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων. «Είναι μεγάλο πρόβλημα και ανέρχεται στο 25% των πιστωτικών απωλειών».

 

Όπως αναφέρει το Experian, η αποτροπή της απάτης από μεμονωμένα άτομα έχει τις ρίζες της στο γεγονός ότι ο ορισμός της ποικίλει από ίδρυμα σε ίδρυμα και το μεγαλύτερο μέρος της κατηγοριοποιείται ως πιστωτική ζημία και όχι ως απάτη. Σύμφωνα με το γραφείο συλλογής πιστωτικών πληροφοριών, ο ορισμός της απάτης από μεμονωμένα άτομα θα πρέπει να διευρυνθεί για να συμπεριλάβει την απάτη “synthetic identity”, τη χρήση ψεύτικης ταυτότητας για την πρόσβαση σε πιστωτικές ή άλλες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες· “default payment schemes”, την εσκεμμένη καθυστέρηση πληρωμής δανείων με στόχο την αποφυγή πληρωμών· την απάτη “bust-out”, το άνοιγμα πολλαπλών λογαριασμών και τη μη πραγματοποίηση καταθέσεων σε αυτούς κατόπιν της δημιουργίας ενός καλού πιστωτικού ιστορικού· και την απάτη “straight-roller”, το άνοιγμα ενός μεμονωμένου λογαριασμού και τη μη πραγματοποίηση καταθέσεων σε αυτόν.