19 Ιουλίου 2024

Πλατφόρμα Analytics επιταχύνει τον έλεγχο και την ανάπτυξη του Hadoop

Η EMC Corporation ανακοίνωσε τη δημιουργία του Greenplum Analytics Workbench, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τακτικούς ελέγχους ενσωμάτωσης στο Apache Hadoop. Το Apache Hadoop αναδύθηκε γρήγορα ως η προτεινόμενη λύση για Big Data analytics όσον αφορά μη δομημένα δεδομένα. Εξάγοντας τις γνώσεις που περιέχονται σε μη δομημένα δεδομένα προερχόμενα από μηχανή, οι οργανισμοί μπορούν να λάβουν καλύτερες αποφάσεις που έχουν να κάνουν με τα έσοδα, να βελτιώσουν τις υπηρεσίες και να μειώσουν το κόστος.

 

Η καινοτομία Hadoop είναι ένα open-source project, αλλά παρόλα αυτά η κοινότητα του Apache Hadoop αντιμετώπισε με συνέπεια την πρόκληση της παροχής των απαιτούμενων πόρων για την έγκριση νέων προϊόντων. Με ένα επιθετικό σχέδιο για τον έλεγχο του Apache Hadoop, η EMC συμμετέχει με ενθουσιασμό στην κοινότητα open source του Hadoop παρέχοντας πόρους ελέγχου οι οποίοι του λείπουν.

 

Η υποδομή ελέγχου, που αποτελείται από 1.000 και άνω κόμβους hardware ή 10.000 υποσταθμούς, συνίσταται σε 24 petabytes αποθήκευσης. Κάτι τέτοιο αντιστοιχεί περίπου στο μισό όλων των γραπτών έργων της ανθρωπότητας από την αρχή της καταγεγραμμένης ιστορίας της.