14 Ιουλίου 2024

Μάνατζμεντ Πληροφορικής: Λύσεις Business Analytics: Σε Τι Χρησιμεύουν;

Οι λύσεις business analytics χρησιμοποιούνται ως αποτελεσματικό εργαλείο για τη λήψη αποφάσεων σε μια πλειοψηφία οργανισμών, σύμφωνα με μια νέα έρευνα της Bloomberg Businessweek Research Services που χρηματοδοτήθηκε από τη SAS, έναν πάροχο εφαρμογών business analytics. Οι οργανισμοί έχουν επωφεληθεί από το αυξημένο κέρδος, το μειωμένο κόστος, τη βελτιωμένη διαχείριση κινδύνων, τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών και τη γρήγορη λήψη αποφάσεων, σύμφωνα με την έρευνα, στην οποία συμμετείχαν 930 επαγγελματίες επιχειρηματίες παγκοσμίως το Μάιο του 2011.

 

Οι λύσεις business analytics είναι περισσότερο διάχυτες στις επιχειρήσεις παγκοσμίως σήμερα απ’ ότι το 2009, όπως αναφέρει η έρευνα. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, οι εταιρείες που κερδίζουν τα περισσότερα από τα business analytics μοιράζονται διάφορα χαρακτηριστικά, συμπεριλαμβανομένων: την υιοθέτηση από πάνω προς τα κάτω των analytics από ανώτερα στελέχη, την τοποθέτηση του κατάλληλου ταλέντου analytics στην κατάλληλη θέση, τη βελτίωση της διαχείρισης δεδομένων και της διακυβέρνησης και τη χρησιμοποίηση των κατάλληλων αναλυτικών εργαλείων.