19 Ιουλίου 2024

Η Fusion-io Επιταχύνει τα Συστήματα Υπολογισμού και Πληροφόρησης Πιστωτικών Κινδύνων της Deutsche Bank

Η Fusion-io, πρωτοπόρος στην αποκέντρωση κοινών δεδομένων, ανακοίνωσε σήμερα ότι η Deutsche Bank λάνσαρε την τεχνολογία ioMemory με στόχο να μειώσει τη λανθάνουσα περίοδο και να αυξήσει την απόδοση μέχρι πάνω από 60 τοις εκατό των Συστημάτων Υπολογισμού και Πληροφόρησης Πιστωτικών Κινδύνων (dbArtos), σύμφωνα με τον AG Director της Deutsche Bank, Δρ. Marcus Pratzas.

 

Κατόπιν εκτεταμένης αξιολόγησης μιας ποικιλίας τεχνολογιών, το Fusion ioMemory επιλέχθηκε για να επιταχύνει το λογισμικό των business analytics της SAS και της επιχειρηματικής ευφυΐας που χρησιμοποιούνται από το dbArtos σύστημα της Deutsche Bank.

 

«Το χαρτοφυλάκιο πιστωτικών κινδύνων της Deutsche Bank χρησιμοποιεί λογισμικό business analytics της SAS για τον υπολογισμό του πιστωτικού κινδύνου και για αξιολογήσεις συστημάτων πληροφορικής, και πρόσφατα αναβαθμίσαμε την υποδομή μας για να ανταποκριθεί στις νέες, επιπρόσθετες ανάγκες για αυτές τις αξιολογήσεις κινδύνου», ανέφερε ο Δρ. Pratzas. «Η αναβάθμιση του σχεδίου υποδομής επικεντρώθηκε στις τεχνολογίες χαμηλής λανθάνουσας περιόδου, και τώρα, το Fusion ioMemory αποτελεί σημαντικό κομμάτι της αρχιτεκτονικής μηχανής υπολογισμού της Deutsche Bank. Με τη Fusion-io, μειώσαμε τα λειτουργικά κόστη και πετύχαμε σημαντικές βελτιώσεις της απόδοσης μέχρι 60 τοις εκατό χωρίς καμία αλλαγή στην εφαρμογή».