8 Δεκεμβρίου 2023

Προσοχή στο κενό των E-commerce analytics

Ενώ το Διαδίκτυο έχει αποκτήσει μεγαλύτερη στρατηγική σημασία για περίπου κάθε επιχείρηση, γίνεται επίσης ξεκάθαρο ότι όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων e-commerce πολλές επιχειρήσεις πηγαίνουν στα τυφλά.

Μια νέα έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε 228 επαγγελματίες πληροφορικής και μάρκετινγκ από την Endeca, έναν πάροχο λογισμικού e-commerce, έδειξε ότι τα στελέχη επιχειρήσεων λαμβάνουν αποφάσεις χωρίς να είναι σε θέση να δουν όλα τα παρεμφερή δεδομένα. Ακόμα χειρότερα, μερικοί από αυτούς πρέπει να περιμένουν μέρες, μερικές φορές και μήνες, για να προβούν τα τμήματα πληροφορικής σε αλλαγές στα εργαλεία analytics που χρησιμοποιούν όταν αλλάζουν οι απαιτήσεις της επιχείρησης. Αυτό σημαίνει ότι σε έναν κόσμο που οι συνδιαλλαγές e-commerce λαμβάνουν χώρα σε πραγματικό χρόνο, πολλοί επιχειρηματίες στηρίζονται σε εργαλεία analytics που είχαν σχεδιαστεί για μια διαφορετική περίοδο με προβλέψιμα αποτελέσματα.