29 Σεπτεμβρίου 2023

Αγορά της Q1 Labs από την International Business Machines Corp.

Η International Business Machines Corp. συμφώνησε να αγοράσει τον ιδιωτικό πάροχο ασφάλειας Q1 Labs, επιταχύνοντας την επέκταση του γίγαντα της τεχνολογίας σε μια αναδυόμενη αγορά και αυξάνοντας τον ανταγωνισμό με την Hewlett-Packard Co. και την EMC Corp. Q1, η οποία ανταγωνίζεται την H-P ArcSight και την EMC RSA, και χρησιμοποιεί τα analytics για την ανίχνευση πιθανών παραβιάσεων όσον αφορά την ασφάλεια, κάτι που έχει να κάνει με τα δυνατά σημεία της IBM. Ο γίγαντας της τεχνολογίας Armonk, N.Y. δεν αποκάλυψε τους οικονομικούς όρους της συμφωνίας.

 

«Πιστεύουμε ότι το επόμενο σημαντικό βήμα στην ασφάλεια είναι τα security analytics και η ευφυΐα», ανέφερε σε μια συνέντευξη ο Robert LeBlanc, αντιπρόεδρος της IBM middleware software. Η IBM επωφελήθηκε από την ώθησή της προς πιο πολύπλοκες επιχειρήσεις και μακριά από πολυπληθείς χώρους όπου οι εταιρείες μπορούν μόνο να ανταγωνιστούν όσον αφορά τις τιμές. Πραγματοποίησε μεγάλες επενδύσεις σε τομείς όπως οι αναδυόμενες χώρες και τα business analytics και η εταιρεία ανέφερε ότι θα ξόδευε $20 εκατομμύρια σε αγορές περιουσιακών στοιχείων από το 2011 έως το 2015.