8 Δεκεμβρίου 2023

Συνεργασία των SAP America., Inc. και SuccessFactors στον τομέα των cloud assets

Η SAP AG ανακοίνωσε σχέδια εξόδων δυο τουλάχιστον ετών ύψους πάνω από $2 δισεκατομμύρια μέχρι το 2015 για να αυξήσει την επιχειρηματικότητά της στην Κίνα. Η εταιρεία σκοπεύει να αυξήσει τις επενδύσεις της σε αυτή την αγορά με στόχο να υπογραμμίσει περαιτέρω τη μακροπρόθεσμη στρατηγική της δέσμευση στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου.

 

Η SAP AG και η SuccessFactors, Inc. ανακοίνωσαν ότι η θυγατρική της SAP, SAP America., Inc., συμμετείχε σε μια συμφωνία συγχώνευσης με τη SuccessFactors, τον ηγέτη-πάροχο της αγοράς σε λύσεις cloud-based human capital management (HCM), σύμφωνα με την οποία η θυγατρική της SAP προσφέρθηκε να αποκτήσει όλες τις μετοχές σε κυκλοφορία της SuccessFactors προς $40,00/ μετοχή σε ρευστό, αξίας ύψους περίπου $3,4 δισεκατομμυρίων.

 

Η συγχώνευση θα προσθέσει την ευρέως σεβαστή ομάδα και τεχνολογία της SuccessFactors στα ισχυρά cloud assets της SAP, αυξάνοντας σημαντικά την ορμή της SAP ως παρόχου εφαρμογών, πλατφορμών και υποδομής cloud. Ο συνδυασμός της SAP και της SuccessFactors θα δημιουργήσει μια προηγμένη πρόταση end-to-end cloud και λύσεων εντός της επιχείρησης για τη διαχείριση όλων των σχετικών επιχειρηματικών διαδικασιών.