19 Ιουλίου 2024

Η Oracle στην κατηγορία "Leaders" των εκθέσεων Magic Quadrant για τις λύσεις Διαχείρισης Εκστρατειών CRM Πολλών Καναλιών, σύμφωνα με Κορυφαία Εταιρεία Αναλύσεων

Η Gartner, Inc. κατέταξε το Siebel CRM της Oracle στην κατηγορία "Leaders" στην έκθεσή της για το 2011 με τίτλο "Magic Quadrant for CRM Multichannel Campaign Management". Σύμφωνα με το σύστημα αξιολόγησης Magic Quadrants που εφαρμόζει η Gartner, οι προμηθευτές κατατάσσονται σε ένα συγκεκριμένο τεταρτημόριο της αγοράς με κριτήρια το βαθμό πληρότητας του οράματός τους και την εκτελεστική τους ικανότητα με βάση αυτό το όραμα.

 

Σύμφωνα με την Gartner, «οι εταιρείες που κατατάσσονται στην κατηγορία "Leaders" εμφανίζουν, σε σταθερή βάση, σημαντικά καλύτερες επιδόσεις στη συνολική διαχείριση των εκστρατειών, τόσο για βασικές όσο και για σύνθετες καμπάνιες, καθώς και για ενοποίηση με το e-marketing. Οι ηγέτες έχουν υψηλή ορατότητα στην αγορά και μεγάλο βαθμό διείσδυσης, ισχυρή ανταπόκριση στην αγορά και ένα στρατηγικό όραμα για τη μεγέθυνση της δραστηριοποίησης στη διαχείριση εκστρατειών.» Το Siebel CRM της Oracle, η πιο ολοκληρωμένη λύση CRM, βοηθάει τους οργανισμούς να διαφοροποιήσουν τις δραστηριότητές τους ώστε να μεγιστοποιήσουν την αύξηση των πωλήσεων και των καθαρών κερδών τους. Με λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε περισσότερους από 20 κλάδους, το Siebel CRM της Oracle παρέχει έναν συνδυασμό δυνατοτήτων στους τομείς των συναλλαγών, της ανάλυσης και της εξυπηρέτησης, ώστε να μπορέσουν οι οργανισμοί να διαχειριστούν τις λειτουργίες με τις οποίες έρχεται σε επαφή ο πελάτης.

 

Ο Anthony Lye, SVP, Oracle CRM, δήλωσε: «Πιστεύουμε ότι η κατάταξη της λύσης Siebel CRM της Oracle στην κατηγορία "Leaders" από την Gartner καταδεικνύει ότι η λύση συνεχίζει να ηγείται του κλάδου. Με τη λύση Siebel CRM της Oracle, οι οργανισμοί marketing B2B και B2C μπορούν να πετύχουν εξαιρετικές επιδόσεις στο marketing χάρη στην κορυφαία ενοποίηση των διαδικασιών διαχείρισης της αφοσίωσης των πελατών ή του marketing και των πωλήσεων, καθώς και χάρη στις πλέον αποτελεσματικές δυνατότητες και στη διαθέσιμη διορατικότητα βάσει των δεδομένων των πελατών. Τα στελέχη marketing που υλοποιούν τη λύση Siebel CRM της Oracle μπορούν να αναπτύσσουν ουσιαστικότερη επικοινωνία με τους πελάτες με το σωστό μήνυμα τη σωστή στιγμή, καθώς και να υλοποιούν τα πιο διαφοροποιημένα και επιτυχημένα προγράμματα αφοσίωσης πελατών.»