8 Δεκεμβρίου 2023

Ta Analytics της SAS στην υπηρεσία του IRS για την καταπολέμηση της απάτης, της φοροδιαφυγής και της παράνομης επιστροφής φόρου

Μια σημαντική συνεργασία καταξιώνει ακόμα περισσότερο τη SAS στο χώρο των επιχειρηματικών analytics. Συγκεκριμένα, Ο IRS (Internal Revenue Service), η κρατική υπηρεσία φορολογικών εσόδων  των ΗΠΑ, θα χρησιμοποιεί εφεξής τα Analytics της SAS για τον εντοπισμό, την πρόληψη και την επίλυση ποινικών και αστικών υποθέσεων μη συμμόρφωσης με τη φορολογική νομοθεσία.

 

Αναλυτικότερα, η τεχνολογία της ηγέτιδας στο χώρο του λογισμικού και των υπηρεσιών Business Analytics θα υποστηρίξει το νέο ηλεκτρονικό πρόγραμμα αναθεώρησης επιστροφών (Return Review Program -RRP) του Οργανισμού.

 

Το RRP σχεδιάστηκε για να βοηθήσει στη μείωση  των επιστροφών φόρου ύψους 345 δις δολαρίων–που αντιστοιχεί στη διαφορά ανάμεσα στις οφειλές των φορολογουμένων και στους φόρους που καταβάλλουν οικειοθελώς και μέσα στα χρονικά περιθώρια. Η σημαντική συνδρομή της SAS αφορά στη βελτίωση της ανίχνευσης της απάτης και την αποκάλυψη υποθέσεων μη συμμόρφωσης κατά το χρόνο υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, μειώνοντας την έκδοση και πληρωμή παράνομων σημειωμάτων επιστροφών φόρων. Στις απάτες που ανιχνεύονται περιλαμβάνονται από ψευδείς υιοθεσίες παιδιών ή μη καταβολή βεβαιώσεων εισοδημάτων, μέχρι εικονικές δηλώσεις (πλαστά τιμολόγια και εικονικές εταιρείες καθώς και εικονικές εξαγωγές για την επιστροφή του ΦΠΑ), κλοπή ταυτότητας, η οποία είναι στις ΗΠΑ μία από τις πλέον αυξανόμενες μορφές απάτης.

 

Έχουμε μια σημαντική ευκαιρία να περιορίσουμε δραστικά τις παράνομες επιστροφές φόρων μεγάλου χρηματικού ύψους”, δήλωσε ο Karen Knowles, Πρόεδρος της SAS  Federal. “Με τη βοήθεια της SAS, ο IRS μπορεί να μειώσει τόσο τον αριθμό όσο και το χρηματικό ύψος των παράνομων επιστροφών φόρων, να αποκαλύψει καινούργιες πρακτικές που ακλουθούν οι επιτήδειοι στα  συστήματα απάτης και έτσι να αυξήσει την είσπραξη φόρων μειώνοντας αισθητά την φοροδιαφυγή”.

 

Πώς επιτυγχάνεται αυτό από τη SAS; Με μια  υβριδική προσέγγιση των επιχειρηματικών κανόνων, ταυτόχρονη ανίχνευση των ανωμαλιών, προγνωστική μοντελοποίηση και ανάλυση των κοινωνικών δικτύων. Οι χρήστες του IRS μπορούν εύκολα να δημιουργούν επιχειρηματικούς κανόνες που ανιχνεύουν πιθανές απάτες και να ενημερώνουν άμεσα τις υπηρεσίες που ασκούν φορολογικούς ελέγχους. Το λογισμικό αναζητά δεδομένα για τις πιθανές ανωμαλίες που μπορεί να υποδηλώνουν απάτη ή σφάλμα, ενώ η έξυπνη μοντελοποίηση χρησιμοποιεί ιστορικά στοιχεία συμπεριφορών για να εντοπίσει ύποπτες συμπεριφορές παρόμοιες με γνωστά σχήματα απάτης. Τέλος, η ανάλυση των κοινωνικών δικτύων αποκαλύπτει κρυφές σχέσεις ή διασυνδέσεις που παραπέμπουν σε “συμπαιγνίες’’ και οργανωμένα κυκλώματα απάτης.

 

Ένα άλλο όπλο κατά της απάτης, το SAS Text Miner ψάχνει λεπτομερώς αδόμητα δεδομένα, όπως στοιχεία τηλεφωνικών κέντρων, για τον εντοπισμό ύποπτων δραστηριοτήτων. Οι ειδοποιήσεις και τα αποτελέσματα αναφέρονται μέσω ενός προσαρμοσμένου πίνακα (dashboard). Oι δυνατότητες τη διαχείρισης υποθέσεων από την  SAS βοηθά τους φορείς να θέσουν προτεραιότητες και να προχωρήσουν στην ανάθεση υποθέσεων για έλεγχο.

 

Το συμβόλαιο αυτό ύψους 6,25 εκατ. δολαρίων που υπογράφηκε με τη SAS, παρέχει στο ηλεκτρονικό σύστημα RRP του IRS πρόσβαση σε πολλές λύσεις της εταιρείας, όπως οι  SAS Fraud Framework for Government, και SAS Social Network Analysis, αλλά και στις κορυφαίες παγκοσμίως τεχνολογίες ενοποίησης και άντλησης δεδομένων και επιχειρηματικής ευφυΐας της SAS. Οι εξελιγμένες αναλυτικές δυνατότητες των SAS In-Database, SAS Scoring Accelerator for Greenplum και SAS Grid Manager θα δώσουν στον IRS τη δυνατότητα να αναλύει πραγματικά “τεράστιες” ποσότητες δεδομένων.

 

Η SAS συνδυάζει μια σειρά τεχνολογιών για την αντιμετώπιση της απάτης και την αποφυγή παράνομων πληρωμών σε πολλούς τομείς της δημόσιας διοίκησης, είτε αυτές αφορούν το χώρο της Υγείας, είτε τις πιστωτικές κάρτες, τις νοθεύσεις δημόσιων διαγωνισμών και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.