4 Ιουνίου 2023

Οι πωλήσεις τεχνολογίας business analytics ξεπερνούν τα $92 δισεκατομμύρια

Οι εταιρείες έδειξαν μια αυξημένη προθυμία να επενδύσουν σε βελτιωμένες δυνατότητες λήψης αποφάσεων. Το 2011, η αγορά τεχνολογίας business analytics, η οποία περιλαμβάνει λογισμικό, υλικό Η/Υ και υπηρεσίες για αποθήκευση δεδομένων, ερωτήσεις, αναφορά, ανάλυση, προηγμένα analytics, ανάλυση περιεχομένου, analytics spatial information management και αναλυτικές εφαρμογές, ξεπέρασε τα $90 δισεκατομμύρια σε παγκόσμια έσοδα.

 

Η IDC προβλέπει ότι αυτή η αγορά θα φτάσει τα $100 δισεκατομμύρια είτε στο τέλος του 2012 είτε στις αρχές του 2013. Τα business analytics συνδέονται με την ανάγκη για υποστήριξη ή αυτοματοποίηση των διαδικασιών λήψης αποφάσεων που μπορούν να επηρεαστούν θετικά από την ανάλυση των ολοένα και αυξανόμενων “multi-structured” δεδομένων.