8 Δεκεμβρίου 2023

Η διαχείριση αποφάσεων έρχεται στην επιφάνεια ως κυρίαρχο θέμα

Πριν τα business analytics και πριν την επιχειρηματική ευφυΐα υπήρχαν τα συστήματα υποστήριξης αποφάσεων (decision support systems – DSS). Με την πάροδο του χρόνου, η λέξη «απόφαση» περιήλθε σε δυσμενή θέση στους κύκλους μάρκετινγκ της σχετικής τεχνολογίας και των πωλητών υπηρεσιών (καθώς, επίσης, και ανάμεσα στους βιομηχανικούς αναλυτές). Το 2011, η τάση αυτή φαίνεται να αντιστρέφεται.

 

Μεγάλοι πωλητές όπως η FICO, η SAS, η IBM και η SAP καθώς, επίσης, και ειδικοί όπως οι Sparkling Logic, Phasics και Lumina έφεραν τις λύσεις διαχείρισης αποφάσεων στην πρώτη γραμμή των λιστών προτεραιότητάς τους όσον αφορά την αποστολή μηνυμάτων. Κάποιοι από αυτούς τους πωλητές προωθούσαν λύσεις διαχείρισης αποφάσεων για χρόνια, αλλά η αύξηση του αριθμού των πωλητών και η συχνότητα αναφοράς στην διαχείριση αποφάσεων σηματοδοτεί το 2011 ως τη νέα αρχή για την αγορά διαχείρισης αποφάσεων.