19 Ιουλίου 2024

Η Oracle προσθέτει εταιρική υποστήριξη για τη γλώσσα στατιστικού προγραμματισμού R στην Oracle Database 11g

Η υποστήριξη για την R έρχεται με το πακέτο Oracle Advanced Analytics, το οποίο συνδυάζει την R με την τεχνολογία Εξόρυξης Δεδομένων της Oracle. Με την υποστήριξη αυτή, η Oracle προσφέρει στους χρήστες της έναν νέο τρόπο για να χρησιμοποιούν τα business analytics. Σε συνδυασμό με την τεχνολογία Εξόρυξης Δεδομένων, η Oracle είναι τώρα ικανή να παράσχει in-database analytics. Σύμφωνα με τον George Lumpkin, αντιπρόεδρο διαχείρισης αποθήκευσης δεδομένων στην Oracle, κάνοντας την ανάλυση εντός της βάσης δεδομένων, τα analytics συμβαδίζουν περισσότερο με την υψηλή απόδοση.

 

Ως μέρος της Oracle R Enterprise, ο Lumpkin τόνισε ότι η Oracle διατηρεί το open source client, κι έτσι είναι το ίδιο περιβάλλον με το οποίο οι υπάρχοντες χρήστες στατιστικής R είναι εξοικειωμένοι. Η Oracle στοχεύει, επίσης, στο να διευκολύνει τους τακτικούς επιχειρηματίες χρήστες να εκμεταλλευτούν την R.

 

Με τη Big Data Appliance, η Oracle χρηματοδοτεί τις υπηρεσίες της Cloudera, εμπορικού πωλητή της Hadoop, για υποστήριξη. Αντίθετα, με την Oracle R Enterprise, η Oracle δε στηρίζεται σε κανέναν εμπορικό πωλητή R, αλλά χρησιμοποιεί το καθαρό project open source R ως βάση.