1 Οκτωβρίου 2023

Η EMC Corporation ανακοινώνει τη δημιουργία ενός κέντρου έρευνας και ανάπτυξης στο Skolkovo Foundation της Ρωσίας

Η EMC Corporation ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να δημιουργήσει ένα κέντρο έρευνας και ανάπτυξης στο Innovation Hub του Skolkovo Foundation στη Ρωσία το οποίο θα εστιάσει στην ανάπτυξη λύσεων υποδομής cloud και τεχνολογιών Big Data analytics για την Βιοπληροφορική και την Ενεργειακή Απόδοση.

 

Οι νέες εγκαταστάσεις της EMC θα εδρεύουν στο Skolkovo Innovation Center και θα βρίσκονται σε στενή συνεργασία με το υπάρχον κέντρο έρευνας και ανάπτυξης της EMC στην Αγία Πετρούπολη. Η συμφωνία υπογράφηκε σήμερα στη Μόσχα από τον Joel Schwartz, Αντιπρόεδρο της EMC, και τον Viktor Vekselberg, Πρόεδρο του Skolkovo Foundation. Στο Skolkovo, η EMC σχεδιάζει να εστιάσει πρωτίστως στην ανάπτυξη υποδομής cloud και λύσεων Big Data analytics για:

 

Βιοπληροφορική – Τεχνολογίες cloud και Big Data analytics που θα καταστήσουν δυνατή τη μελέτη μεγαλύτερων ποσοτήτων βιολογικών δεδομένων, με μεγαλύτερη ακρίβεια και σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα, για την επιτάχυνση της προόδου της προσωποποιημένης ιατρικής. Αυτές οι τεχνολογίες αναμένεται να εφαρμοστούν στη μοριακή ιατρική, τη φαρμακευτική, τη βιοιατρική και τις βιομηχανικές βιοτεχνολογίες.

Ενεργειακή Απόδοση – Εργαλεία Big Data analytics που θα παράσχουν ευφυΐα από τον τεράστιο όγκο έξυπνων δεδομένων σε πινακοειδή μορφή προς όφελος υποδομών ενέργειας στη Ρωσία και σε ολόκληρο τον κόσμο.

Υποδομή cloud του Skolkovo: η EMC αναμένει, επίσης, να γίνει ένας πάροχος τεχνολογίας για την υποδομή cloud της κοινότητας του Skolkovo υποστηρίζοντας οργανισμούς που παράγουν μεγάλους όγκους δεδομένων.