14 Ιουλίου 2024

Η Jaspersoft Κερδίζει το European Software Excellence Award για την Επιχειρηματική Ευφυΐα

Η Jaspersoft επελέγη ως ο νικητής στην κατηγορία ISV Business Intelligence για την εφαρμογή της στην Πόλη του Άμστερνταμ με τον συνεργάτη της, την Ordina, στην Ολλανδία.

 

Το έργο αποτελείτο από μια ολοκληρωμένη λύση open source που συλλέγει χρηματοπιστωτικές πληροφορίες και πληροφορίες διαχείρισης από μια ποικιλία διαφορετικών συστημάτων. Η λύση προσφέρει στους αξιωματούχους του δημοσίου πλήρη εικόνα όσον αφορά την πρόοδο, την κατάσταση των προϋπολογισμών και άλλες πληροφορίες διαχείρισης για όλα τα ευρείας κλίμακας έργα για το Physical Planning Department (γνωστό ως “Dienst Ruimtelijke Ordening” στην Ολλανδία). Από τότε, και άλλα δημοτικά τμήματα υιοθέτησαν το λογισμικό. Ο Δήμος του Άμστερνταμ άρχισε να επαναδομεί όλα τα δικά του συστήματα πληροφορικής.