19 Ιουλίου 2024

Η SAS Λανσάρει τα Visual Analytics για Δεδομένα Μεγάλου Όγκου

Η SAS Λανσάρει τα Visual Analytics για Δεδομένα Μεγάλου Όγκου

Σε μια επίδειξη της νέας λύσης εξερεύνησης και οπτικοποίησης δεδομένων, η SAS κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια να διαφοροποιήσει αυτό που ονομάζει analytics υψηλής απόδοσης από την απλή επιχειρηματική ευφυΐα.

Η SAS λανσάρει τα Visual Analytics, μια λύση εξερεύνησης και οπτικοποίησης δεδομένων που συνίσταται σε μια αρχιτεκτονική in-memory που είναι σχεδιασμένη για να κλιμακώνει και να χειρίζεται μεγάλους όγκους δεδομένων. Τα Visual Analytics αξιοποιούν τον SAS LASR Analytic Server και χρησιμοποιούν το Hadoop (το ενσωματωμένο Hadoop Distributed File System) ως τοπικό αποθηκευτικό μέσο στον εξυπηρετητή στην περίπτωση ανεκτού σφάλματος.