19 Ιουλίου 2024

Η Ιρλανδία μπορεί να γίνει κέντρο καινοτομίας όσον αφορά την επανάσταση των μεγάλου όγκου δεδομένων

Η Ιρλανδία απέκτησε πλεονέκτημα στον αναδυόμενο κλάδο των μεγάλου όγκου δεδομένων και σε συνδυασμό με την πρόοδο της χώρας όσον αφορά το cloud computing υπάρχει ελπίδα να γίνει η χώρα κέντρο καινοτομίας για τα μεγάλου όγκου δεδομένα, όπως ανέφερε ο μάνατζερ Jason Ward στο Digital Ireland Forum στο Δουβλίνο.

 

«Ο κόσμος των cloud και των μεγάλου όγκου δεδομένων είναι τεράστιος για την Ιρλανδία και πιστεύω ότι παρά το γεγονός ότι τα cloud υιοθετήθηκαν πολύ καλά από διαφορετικές οικονομίες, ο κόσμος εστιάζει τώρα στα μεγάλου όγκου δεδομένα»

 

«Στην Ιρλανδία, εξαιτίας του ότι τα μεγάλου όγκου δεδομένα είναι κάτι το τόσο καινούργιο, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα εργατικό δυναμικό και ένα κέντρο καινοτομίας γύρω από αυτά. Εξαιτίας του γεγονότος ότι είναι τόσο καινούργια, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα δεν έχουν αποκτήσει ακόμα πλεονέκτημα»