23 Σεπτεμβρίου 2023

Η Medio Χρησιμοποιεί για Πρώτη Φορά μια Πλατφόρμα Analytics που βασίζεται στα Cloud Προσφέροντας μια Εικόνα στους Πελάτες για Συνδεδεμένες Συσκευές

Η Medio Systems, μια εταιρεία predictive analytics, χρησιμοποιεί για πρώτη φορά μια ολοκαίνουργια σειρά προϊόντων για επιχειρήσεις, που ονομάζεται inGenius Suite. Βασικά, η inGenius επεξεργάζεται μεγάλου όγκου δεδομένα με στόχο την αναγνώριση πιθανών δυνατοτήτων εσόδων όσον αφορά τη χρήση από τους πελάτες συνδεδεμένων συσκευών.

 

Η inGenius χρησιμοποιεί ένα σύνολο αλγορίθμων predictive analytics για να συγκεντρώνει και να αναλύει πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο, όπως η τοποθεσία, ο τύπος της συσκευής και η χρήση της εφαρμογής με τάσεις πελατών και ενδιαφέρον. Χρησιμοποιώντας ένα SDK, οι κατασκευαστές λογισμικού μπορούν να αρχίσουν να συλλέγουν γεγονότα χρηστών και δεδομένα χρήσης. Η Medio χρησιμοποιεί, στη συνέχεια, αυτά τα δεδομένα για να αναγνωρίσει μοναδικά τμήματα χρηστών που μπορούν να αναλυθούν και να προσδιοριστούν ανάλογα με την εφαρμογή, την τοποθεσία και άλλη ανάλογη μετρική εφαρμογών, που εξαρτάται από τη βιομηχανία, όσον αφορά πολλαπλές συνδεδεμένες συσκευές.