1 Οκτωβρίου 2023

Το Εργαλείο Analytics του Facebook για τις Διαφημίσεις θα Μετρά Σύντομα Ενέργειες εκτός από τα “Likes”

Σε λίγες εβδομάδες, το Facebook θα λανσάρει ένα χαρακτηριστικό στην πλατφόρμα διαχείρισης διαφημίσεων που θα επιτρέπει στους εμπόρους να βλέπουν ακριβώς το πώς οι οπαδοί των σελίδων τους ανταποκρίνονται στις διαφημίσεις τους.

 

Το νέο χαρακτηριστικό – το “Action Measurement” – θα εμφανιστεί ως διάγραμμα στηλών και κυκλικό διάγραμμα στο Ads Manager του Facebook και θα βοηθήσει τους εμπόρους να προσαρμόσουν τις διαφημίσεις στους αντίστοιχους καταναλωτές.

 

Οι ενέργειες που το Facebook θα μπορεί να μετρήσει και οι έμποροι θα είναι σε θέση να βελτιστοποιήσουν είναι:

 

• People talking about this (περιλαμβάνει Page likes, Page post likes, Page post shares, σχόλια, @mentions, check-ins, photo tags, κοινές προσφορές, offers claimed)
• Εγκαταστάσεις εφαρμογών
• Εφαρμογές που χρησιμοποιούνται
• Credit spend events (ο αριθμός των φορών που κάποιος χρησιμοποιεί βαθμούς στην εφαρμογή)
• Credit spend amount (η αξία των βαθμών που ξοδεύτηκαν στην εφαρμογή)
• Αριθμός των RSVPs