1 Δεκεμβρίου 2023

Η Revolution αυξάνει την απόδοση των εφαρμογών Analytics δεδομένων μεγάλου όγκου

Η Revolution Analytics προσφέρει ενισχυμένη απόδοση και νέες επιλογές πρόσβασης σε δεδομένα με το R Enterprise 6.0, την πιο πρόσφατη έκδοση του λογισμικού analytics Δεδομένων Μεγάλου Όγκου.

 

Σύμφωνα με την εταιρεία, το ενσωματωμένο πακέτο RevoScaleR του λογισμικού επιτρέπει στους χρήστες R να επεξεργάζονται, να οπτικοποιούν και να σχεδιάζουν σύνολα δεδομένων της τάξεως terabyte σε ένα μέρος του χρόνου των κλασικών προϊόντων – χωρίς τη χρήση εξειδικευμένου hardware. Ανάμεσα στα νέα χαρακτηριστικά Revolution R Enterprise 6.0 συγκαταλέγονται τα ακόλουθα:

 

• Το Platform LSF Cluster Support, το οποίο υποστηρίζει την κατανεμημένη εκτέλεση εργασιών με χρήση υπολογιστή σε πολυκομβικά πλαίσια Platform LSF. Η υποστήριξη σε πλαίσια που βασίζονται στα Windows παρέχεται μέσω ενός Microsoft HPC Server.
• Analytics που βασίζονται στο cloud με Azure Burst, το οποίο επιτρέπει στους χρήστες να αλλάξουν τους υπολογισμούς από έναν τοπικό Microsoft Windows HPC Server cluster στον Azure Cloud με μια και μοναδική εντολή.
• Big-Data Generalized Linear Models, τα οποία υποστηρίζουν τα μοντέλα πρόβλεψης που χρησιμοποιούνται στις ασφαλιστικές εταιρείες και τις βιομηχανίες της οικονομίας και της βιοτεχνολογίας.
• Απευθείας Ανάλυση SAS, SPSS, ASCII και ODBC Data, που επιτρέπει στους χρήστες να αναλύουν ιδιόκτητα formats δεδομένων χωρίς να είναι απαραίτητη κάποια άδεια SAS/SPSS.
• Ενημερωμένη Μηχανή R 2.14.2, η οποία όπως ισχυρίζεται η εταιρεία βελτιώνει την απόδοση και τις δυνατότητες παράλληλου προγραμματισμού. Το open-source RHadoop project της Revolution Analytics (για ενσωμάτωση Hadoop) έχει ενημερωθεί για να λειτουργεί με αυτή την καινούργια μηχανή.