1 Οκτωβρίου 2023

Η PeekAnalytics εντάσσεται στο νέο Salesforce Radian6 Insights Ecosystem

Η PeekAnalytics είναι τώρα διαθέσιμη ως μέρος του νέου Salesforce Radian6 Insights ecosystem με σκοπό να βοηθήσει τους πελάτες να συμμετάσχουν σε εκατομμύρια κοινωνικές συζητήσεις που έχουν στόχο συγκεκριμένες δημογραφικές ή ψυχογραφικές ομάδες. Τα ενισχυμένα δημογραφικά δεδομένα από την PeekAnalytics επιτρέπουν στις εταιρείες να γίνουν περισσότερο κατανοητές από τους πελάτες τους, συμπεριλαμβανομένων των likes τους και των ενδιαφερόντων τους.

 

Δουλεύοντας με την PeekAnalytics, οι πελάτες της Radian6 Insights θα είναι σε θέση να στοχεύσουν καλύτερα στο περιεχόμενο, να ενισχύσουν τα προσόντα των κοινωνικών κοινών, να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή σημαντικών πελατών και να δημιουργήσουν κοινωνικές πρωτοβουλίες υψηλής μετατροπής.