19 Ιουλίου 2024

Η επιχειρηματική δράση αποκτά κεντρικό ρόλο όσον αφορά την επιχειρηματική ευφυΐα

Η πιο πρόσφατη μελέτη για την επιχειρηματική ευφυΐα από την Dresner Advisory Services έδειξε ότι το 54% των εφαρμογών επιχειρηματικής ευφυΐας ανήκουν στο φάσμα των επιχειρηματικών μονάδων αντί στο πεδίο των τμημάτων Πληροφορικής.

 

Το 80% των ερωτηθέντων όσον αφορά τις πωλήσεις και το μάρκετινγκ ανέφερε ότι η επιχειρηματική ευφυΐα που βασίζεται στο cloud συνιστά σημαντική προτεραιότητα για τις πρωτοβουλίες επιχειρηματικής ευφυΐας, για παράδειγμα, έναντι 65% των τμημάτων Πληροφορικής και 55% των οικονομικών τμημάτων. Ομοίως, το 83% των ερωτηθέντων όσον αφορά τις πωλήσεις και το μάρκετινγκ όρισαν την ανάλυση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ως σημαντική προτεραιότητα έναντι 63% των τμημάτων Πληροφορικής και 62% των οικονομικών τμημάτων.

 

Μια έρευνα που χρηματοδοτήθηκε από την Host Analytics, έναν παροχέα λογισμικού επιχειρηματικής ευφυΐας cloud, έδειξε ότι οι διευθυντές πληροφοριακών συστημάτων και τα στελέχη Πληροφορικής έχουν, επίσης, υιοθετήσει την επιχειρηματική ευφυΐα που βασίζεται στο cloud. Ενώ το 69% των ερωτηθέντων ανέφερε ότι οι εταιρείες τους χρησιμοποιούσαν ακόμα εφαρμογές κατά το μεγαλύτερο μέρος εντός των εγκαταστάσεών τους, το 92% ανέφερε ότι πίστευαν ότι η υιοθέτηση των τεχνολογιών cloud θα ήταν καλή για τις επιχειρήσεις.

 

Το 67% των ερωτηθέντων ανέφερε ότι οι τεχνολογίες cloud βοηθούσαν τα τμήματα Πληροφορικής να έχουν καλύτερα συστήματα με χαμηλότερο κόστος και το 62% ανέφερε ότι η SaaS πρόσφερε στους επιχειρηματίες περισσότερες κύριες εφαρμογές, όπως η επιχειρηματική ευφυΐα. Ανέφεραν οφέλη όπως η ευκολότερη πρόσβαση στα δεδομένα (αναφέρθηκε από το 54%), η αυξημένη ορατότητα (46%) και η ευκολότερη ανάπτυξη (42%).