14 Ιουλίου 2024

ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ IBM SPSS STATISTICS ΑΠΟ ΤΗΝ PREDICTA

Η έκδοση 21 διαθέτει νέα εργαλεία και δυνατότητες που βοηθούν στην επιτάχυνση και απλοποίηση της ανάλυσης

 

Τα Analytics διαδραματίζουν έναν όλο και πιο σημαντικό ρόλο, βοηθώντας τον οργανισμούς να επιτύχουν τους στόχους τους. Η οικογένεια λογισμικού IBM SPSS Statistics προσφέρει τις πιο σημαντικές δυνατότητες, απαραίτητες για “end-to-end analytics”. Για να εξασφαλιστεί ότι οι πλέον προηγμένες τεχνικές είναι διαθέσιμες σε μια ευρύτερη ομάδα αναλυτών και επιχειρηματικών χρηστών, έχουν γίνει βελτιώσεις στα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες του IBM SPSS Statistics Base αλλά και σε πολλά από τα εξειδικευμένα πρόσθετα τμήματα του.

 

Το IBM SPSS Statistics v.21 συνεχίζει να προσφέρει εύκολη προσβασιμότητα σε προηγμένες τεχνικές ανάλυσης μέσω βελτιωμένων εργαλείων χρήσης και παραγωγής αποτελεσμάτων. Αυτή η έκδοση εστιάζει στην αύξηση των δυνατοτήτων ανάλυσης του λογισμικού μέσω:

 

α) Προσομοίωσης Μοντελοποίησης,
β) Εξειδικευμένων τεχνικών για την βελτίωση της συνολικής απόδοσης, και
γ) Βελτιωμένης ενοποίησης με άλλες τεχνολογίες και εργαλεία όπως για παράδειγμα με το IBM Cognos Business Intelligence.

 

Η σουίτα του κορυφαίου στην αγορά στατιστικού λογισμικού IBM SPSS Statistics είναι τώρα διαθέσιμη σε τρεις εκδόσεις:

 

i) IBM SPSS Statistics Standard,
ii) IBM SPSS Statistics Professional,
iii) IBM SPSS Statistics Premium.

 

Με την ομαδοποίηση βασικών ικανοτήτων, αυτές οι εκδόσεις παρέχουν έναν αποτελεσματικό τρόπο για να εξασφαλιστεί ότι όλη η ομάδα ή ένα τμήμα έχει τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργικότητα που χρειάζεται για να εκτελέσει τις απαιτούμενες αναλύσεις που συμβάλλουν στην επιτυχία του οργανισμού.