1 Δεκεμβρίου 2022

Η Alpha Bank αναβαθμίζει τις διαδικασίες αξιολογήσεως του πιστωτικού κινδύνου επιχειρήσεων με τη SAS

Αθήνα (04 Οκτωβρίου 2012) – Η SAS, ηγέτιδα στον χώρο του λογισμικού και των υπηρεσιών Business Analytics, προχώρησε σε συμφωνία συνεργασίας με την Alpha Bank, έναν από τους μεγαλύτερους ελληνικούς Χρηματοοικονομικούς Ομίλους, με δίκτυο άνω των 900 Καταστημάτων, ο οποίος δραστηριοποιείται και στη διεθνή τραπεζική αγορά με παρουσία στην Κύπρο, στη Ρουμανία, στη Βουλγαρία, στη Σερβία, στην Ουκρανία, στην Αλβανία, στην Π.Γ.Δ.Μ. και στη Μεγάλη Βρετανία. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η SAS αναλαμβάνει τη διαμόρφωση μίας ολοκληρωμένης πλατφόρμας ανάπτυξης και συντήρησης υποδειγμάτων και διαδικασιών αξιολογήσεως πιστωτικού κινδύνου πελατών μεγάλων και μεσαίων επιχειρήσεων καθώς και επιχειρήσεων με ειδικό δανεισμό, υλοποιώντας τη λύση SAS Credit Scoring for Banking.

 

Η Alpha Bank ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις του σύγχρονου οικονομικού περιβάλλοντος, έθεσε ως βασική ανάγκη την προστασία της από επικίνδυνα πιστωτικά ανοίγματα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε υψηλότερες επισφάλειες. Για τον λόγο αυτό, η Τράπεζα αναζητούσε την επιχειρηματική λύση και το ανάλογο λογισμικό που θα βελτίωνε τη διαδικασία ανάπτυξης υποδειγμάτων και διαδικασιών εσωτερικής διαβάθμισης πιστούχων (IRB) δημιουργώντας με τον τρόπο αυτό τα κατάλληλα (best fit) υποδείγματα για τη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου σύμφωνα με την πιστωτική στρατηγική του Ομίλου και τις επιχειρηματικές και κανονιστικές απαιτήσεις.

 

Παράλληλα, η Alpha Bank έθεσε ως πρωταρχικό κριτήριο και τη μεταφορά τεχνογνωσίας και εμπειρίας, η οποία θα συντελούσε στη βελτιστοποίηση του σχεδιασμού και της χρήσης της ενοποιημένης βάσης δεδομένων διαχείρισης κινδύνου της.

 

Για την εκπλήρωση των παραπάνω στόχων, η Alpha Bank επέλεξε τη λύση SAS Credit Scoring for Banking, μία ολοκληρωμένη λύση που συνδυάζει τις πολυβραβευμένες δυνατότητες διαχείρισης δεδομένων, ανάπτυξης / παρακολούθησης / αξιολόγησης και επικύρωσης και παραμετροποίησης υποδειγμάτων εσωτερικής διαβάθμισης πιστούχων, τμηματοποίηση χαρτοφυλακίου πελατών (segmentation) και εφαρμογή κανόνων αποφάσεων (decision trees), καθώς και δημιουργίας των απαιτούμενων αναφορών, δημιουργώντας ένα ενοποιημένο περιβάλλον διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου.

 

Η αναγνώριση και ο σαφής διαχωρισμός των αιτούντων σε κατηγορίες με υψηλό ή χαμηλό κίνδυνο δίνει μία λεπτομερή εικόνα για τη δομή των κινδύνων στο σύνολο του πελατολογίου της Τράπεζας.

 

Με τη λύση SAS Credit Scoring for Banking, η Τράπεζα επιτυγχάνει σημαντικές οικονομίες κλίμακας βελτιστοποιώντας την ταχύτητα, αλλά και την ποιότητα και ακρίβεια των δεδομένων που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία πιστωτικής διαβάθμισης και ανάπτυξης μοντέλων και παράλληλα, επιτυγχάνει μεγάλη αύξηση των λειτουργικών δυνατοτήτων της διαδικασίας με τη χρήση των εξελιγμένων στατιστικών μεθόδων που προσφέρει η SAS.


Η λύση SAS Credit Scoring for Banking αποτελεί για την Alpha Bank μία επένδυση με μακροχρόνια δυναμική, καθώς παρέχει τη δυνατότητα χρήσης της παρεχόμενης τεχνολογίας και των λειτουργικών δυνατοτήτων και επέκτασης του εύρους εφαρμογής της, με σκοπό την κάλυψη των αναγκών πιστωτικής διαβάθμισης και ανάλυσης επιπλέον χαρτοφυλακίων / κατηγοριών πελατών (π.χ. νέα χαρτοφυλάκια δανείων) ή / και ανάπτυξης επιπλέον υποδειγμάτων (LGD, EAD).

 

Ο κ. Κωνσταντίνος Φραγκόπουλος, Διευθυντής της Διευθύνσεως Πιστωτικού Κινδύνου Επιχειρήσεων της Alpha Bank, αναφερόμενος στη συνεργασία των δύο εταιρειών, σημείωσε: "Η επιλογή της SAS για τη συγκεκριμένη λύση ήταν αποτέλεσμα μίας ιδιαίτερα απαιτητικής διαδικασίας αξιολογήσεως, κατά τη διάρκεια της οποίας η SAS απέδειξε ότι είναι σε θέση, τόσο από πλευράς τεχνογνωσίας, όσο και εύρους επιχειρηματικών λειτουργιών, να υλοποιήσει και να υποστηρίξει το συγκεκριμένο έργο. H εφαρμογή της λύσης της SAS θα μας βοηθήσει να περιορίσουμε σημαντικά τον χρόνο αναπτύξεως και επικυρώσεως των εσωτερικών υποδειγμάτων και διαδικασιών πιστωτικής αξιολογήσεως, εμπλουτίζοντας παράλληλα και ολοκληρώνοντας σε μεγάλο βαθμό τις λειτουργικές δυνατότητές μας στην ευρύτερη πολιτική διαχειρίσεως των κινδύνων".

 

Από την πλευρά του ο κ. Νίκος Πέππας, Γενικός Διευθυντής της SAS Ελλάδος & Κύπρου, δήλωσε σχετικά: "Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που ακόμα ένας από τους κορυφαίους ελληνικούς τραπεζικούς ομίλους εμπιστεύθηκε την τεχνολογία της SAS για ένα νευραλγικό τομέα, όπως αυτός της πιστωτικής αξιολόγησης και διαβάθμισης των επιχειρηματικών χαρτοφυλακίων της. Πρόκειται για μια λύση που αποτελεί επιλογή πολλών σημαντικών χρηματοπιστωτικών οργανισμών σε παγκόσμιο επίπεδο, αποδεικνύοντας την κορυφαία τεχνογνωσία της SAS στον τραπεζικό κλάδο και είμαστε βέβαιοι ότι θα συμβάλει αποφασιστικά στη συνολική βελτίωση της διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου της Alpha Bank, γεγονός που θα ωφελήσει τόσο την ίδια όσο και τους πελάτες της ".