29 Σεπτεμβρίου 2023

Η χρήση των predictive analytics για την απόκτηση νέων ασθενών και τον επηρεασμό της συμπεριφοράς των ασθενών

Η ουσιώδης χρήση και η αλλαγή του τρόπου πληρωμής οδηγούν τους υπεύθυνους μάρκετινγκ του κλάδου της υγείας στο να αποκτήσουν διευρυμένους ρόλους.

 

Καθώς το μοντέλο πληρωμών στον τομέα της υγείας των Η.Π.Α. συνεχίζει να κινείται από την πληρωμή-για-υπηρεσίες στην πληρωμή-για-αποτελέσματα, οι πάροχοι θα αποζημιώνονται με βάση την ικανότητά τους να προσφέρουν συντονισμένη, ποιοτική φροντίδα και να εξασφαλίζουν την υγεία των ασθενών. Οι υπεύθυνοι μάρκετινγκ επιδιώκουν τώρα να αναπτύξουν αποτελεσματικές καμπάνιες ούτως ώστε να συνδέσουν τους ασθενείς τους με τα ηλεκτρονικά ιατρικά αρχεία τους και να βοηθήσουν στο να παραμείνουν οι ασθενείς εκτός νοσοκομείου.

 

Ως αποτέλεσμα αυτής της αλλαγής, η MEDSEEK είδε θετικά την υιοθέτηση της λύσης των predictive analytics που δίνει τη δυνατότητα στα τμήματα μάρκετινγκ του κλάδου της υγείας να κατανοήσουν καλύτερα και να κατηγοριοποιήσουν τη βάση του πληθυσμού τους με στόχο να εξασφαλίσουν ότι οι εν δυνάμει και οι ήδη υπάρχοντες ασθενείς λαμβάνουν το σωστό μήνυμα, τη σωστή χρονική στιγμή, μέσω της σωστής μεθόδου επικοινωνίας.