14 Ιουλίου 2024

Η Google ενημερώνει τα analytics της μέσω της κατάτμησης σε πραγματικό χρόνο

Η Google ενημέρωσε την υπηρεσία analytics της τον Αύγουστο, συμπεριλαμβάνοντας ένα νέο χαρακτηριστικό το οποίο επιμερίζει τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο σε αναφορές ούτως ώστε οι χρήστες να μπορούν να εντοπίζουν τις καμπάνιες μάρκετινγκ καθώς προχωρούν.

 

Η ενημέρωση κατάτμησης επιτρέπει στον χρήστη να κάνει «κλικ» σε μια διάσταση σε μια αναφορά σε πραγματικό χρόνο, με στόχο να εντοπίσει δεδομένα μέσω αυτής της μετρικής. Ο χρήστης θα μπορούσε, για παράδειγμα, να κάνει «κλικ» για να επιλέξει πληροφορίες σε μορφή παραπομπών και ύστερα να τεμαχίσει αυτές τις πληροφορίες ανάλογα με την πηγή του επισκέπτη ή το κανάλι κυκλοφορίας. Άλλη πιθανή χρήση είναι να κάνει «κλικ» στο όνομα μιας πόλης ούτως ώστε να τεμαχίσει τα δεδομένα με βάση την πόλη αυτή