19 Ιουλίου 2024

Η EMC βελτιώνει το Πρόγραμμα Velocity™ Service Provider και υπογραμμίζει την προσήλωση της στην αγορά των Cloud Services

Το πρόγραμμα ανανεώνεται ώστε να προσαρμοστεί στην αυξανόμενη ζήτηση για Cloud Services. Αυξάνει τη δυνατότητα της EMC και των Συνεργατών της να βοηθούν τους πελάτες τους να δημιουργούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μέσα από τον μετασχηματισμό του ΙΤ που διαθέτουν

 

Τα νέα περιληπτικά:

 

  • Η EMC εξελίσσει το πρόγραμμα της για τους service providers, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της ταχύτατα αναπτυσσόμενης αγοράς των cloud service providers. Η κίνηση αυτή θα έχει ως αποτέλεσμα να ενταχθούν περισσότεροι συνεργάτες στο πρόγραμμα, οι οποίοι ενδεχομένως να είναι και σημερινοί resellers που θέλουν να αλλάξουν το επιχειρηματικό τους πλάνο και να επεκταθούν στην αγορά παροχής υπηρεσιών cloud
  • Η EMC εμπλουτίζει κάθε επίπεδο (tier) του προγράμματος Velocity Service Provider με πρόσθετα οφέλη και απαιτήσεις για τους συνεργάτες της, ώστε να διασφαλίζεται η ικανοποίηση των πελατών, και παράλληλα να επιταχύνεται η εξέλιξη και η αναγνώριση των συνεργατών εκείνων που είναι σε θέση να προσφέρουν τις καλύτερες λύσεις και υπηρεσίες cloud της αγοράς
  • Η EMC ανακοινώνει μια νέα διαδικασία ένταξης στο πρόγραμμα Velocity Service Provider για τους resellers που ανήκουν στο πρόγραμμα Velocity Solution Provider και έχουν τα προσόντα να εξελιχτούν σε παρόχους υπηρεσιών cloud, μεγαλώνοντας τον κύκλο των εργασιών τους
  • Η EMC διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ Velocity Service Provider και Velocity Solution Providers (resellers), με τρόπο που δημιουργεί ευκαιρίες ανάπτυξης και για τα δύο μέρη

 

Πλήρες Θέμα:

 

Η EMC Corporation ανακοίνωσε σήμερα μια σειρά βελτιώσεων για το πρόγραμμα EMC Velocity Service Provider. Χάρη στα νέα στοιχεία που προστίθενται στο πρόγραμμα, εγκαινιάζεται μια νέα εποχή ανάπτυξης για τους παρόχους και τους resellers των υπηρεσιών της EMC, η οποία τους δίνει την ευκαιρία να αξιοποιήσουν τη δυναμική που εμφανίζει η αγορά των υπηρεσιών cloud, ώστε να διαφοροποιηθούν από τον ανταγωνισμό, προσφέροντας στους πελάτες τους λύσεις ακόμη μεγαλύτερης προστιθέμενης αξίας. Έτσι, το βελτιωμένο πρόγραμμα Velocity Service Provider της EMC προσαρμόζεται ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται στην αναπτυξιακή δυναμική που παρουσιάζει η παροχή cloud services, ενώ διευκολύνει και ανταμείβει όσους συνεργάτες προσφέρουν τις καλύτερες λύσεις σε σχέση με τη μετάβαση στο cloud computing.

 

Ορισμένα παραδείγματα αναφορικά με τις βελτιώσεις αυτές, είναι τα εξής:

 

  • Μεγαλύτερη διαφοροποίηση μεταξύ των συνεργατών που μόλις τώρα ξεκινούν να παρέχουν υπηρεσίες αξιοποιώντας τις δυνατότητες της τεχνολογίας EMC, και εκείνων που έχουν ήδη καθιερωθεί στο χώρο των cloud services. Με τη σημερινή ανακοίνωση, δεν αυξάνονται μόνον τα πλεονεκτήματα όσων συνεργατών Velocity Service Provider καταφέρνουν να φτάσουν στο επίπεδο Platinum ή Gold, αλλά μεγαλώνουν και οι ελάχιστες απαιτήσεις για κάθε επίπεδο, ώστε να διασφαλίζεται μεγάλος βαθμός ικανοποίησης και υψηλή προστιθέμενη αξία για τους κοινούς μας πελάτες. Ο σαφής διαχωρισμός μεταξύ των διαφορετικών επιπέδων δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ένα πιο προβλέψιμο και αμοιβαίως επωφελές engagement model.
  • Νέα διαδικασία εξέλιξης για τους Velocity Solution Providers (resellers) oι οποίοι θέλουν να αλλάξουν τo επιχειρηματικό τους πλάνο και να ενταχθούν στο πρόγραμμα Velocity Service Provider, ώστε να είναι σε θέση να παρέχουν υπηρεσίες cloud βασισμένες στην τεχνολογία της EMC. Οι σημερινοί resellers θα μπορούν να ενταχθούν στο κατάλληλο επίπεδο του προγράμματος με βάση τα προσόντα τους, και αφού ικανοποιούν συγκεκριμένα κριτήρια σε σχέση με την εκπαίδευση των στελεχών και τον κύκλο των εργασιών τους. Μόλις είναι σε θέση να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις αυτές, θα μπορούν να αρχίσουν να αξιοποιούν τις δυνατότητες που προσφέρει η αγορά παροχής υπηρεσιών cloud.
  • Αλλαγές στα προσόντα των συνεργατών και τις απαιτήσεις για τη συμμετοχή στα διάφορα επίπεδα του προγράμματος βοηθούν τη δίκαιη αξιολόγηση και την ανταμοιβή των συνεργατών της EMC, σε μια περίοδο που το πρόγραμμα συνεχίζει να εξελίσσεται και να μεγαλώνει.
  • Πρόσθετες αυτοματοποιημένες διαδικασίες βοηθούν τους συνεργάτες μας, αλλά και την ίδια την EMC, να μεγαλώνουν τον κύκλο των δραστηριοτήτων τους στον τομέα του cloud, σταδιακά και με ελεγχόμενο τρόπο.
  • Νέοι τρόποι επικοινωνίας ενισχύουν τους δεσμούς μεταξύ των Velocity Solution Provider και των Velocity Service Provider, με τρόπο επωφελή και για τα δύο μέρη, ώστε να δημιουργούνται περισσότερες επιχειρηματικές ευκαιρίες για όλους.

 

 

Ενδυναμώνοντας τη συνεργασία της με τους πιο καινοτόμους και αξιόπιστους συνεργάτες της, η EMC βοηθά τους πελάτες της να αποκτήσουν υπηρεσίες cloud οι οποίες ανταποκρίνονται με τρόπο βέλτιστο στις ανάγκες τους. Οι απαιτήσεις, τα κριτήρια επιλογής και τα αντίστοιχα πλεονεκτήματα των συνεργατών του προγράμματος διαφοροποιούνται ανάλογα με την εξέλιξη τους και την πρόοδο τους από ένα επίπεδο σε κάποιο ανώτερο. Για το σχεδιασμό των απαιτήσεων έχει ληφθεί υπόψη το προφίλ των παρόχων υπηρεσιών cloud, όπως αυτό διαμορφώνεται σήμερα, αλλά και οι μελλοντικοί τους αναπτυξιακοί στόχοι καθώς θα εξελίσσονται στην οικογένεια της EMC.

 

Το πρόγραμμα Velocity Service Provider έχει σχεδιαστεί με στόχο τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τους πελάτες μέσα από την ενθάρρυνση των συνεργατών της EMC να προσφέρουν ευέλικτες, καινοτόμες και οικονομικές υπηρεσίες cloud, που τους διαφοροποιούν από τον ανταγωνισμό και αξιοποιούν τις τεχνολογίες της EMC για δημόσια και ιδιωτικά clouds. Συνδυάζοντας την αρχιτεκτονική, τη στρατηγική και την αποδεδειγμένη εμπειρία της EMC στο cloud computing, με μια ομάδα αξιόπιστων παρόχων υπηρεσιών, οι πελάτες αποκτούν μεγαλύτερη ευελιξία σε σχέση με το μοντέλο cloud που θα πρέπει να επιλέξουν, χωρίς να πρέπει να θυσιάσουν τη δυνατότητα ελέγχου.

 

Tο πρόγραμμα Velocity Service Provider προσφέρει στους συνεργάτες της EMC πλεονεκτήματα σε επίπεδο πωλήσεων, μάρκετινγκ, χρηματοδότησης, διαφημιστικής εκστρατείας, σχεδιασμού και εκπαίδευσης, ανάλογα με το επίπεδο των επενδύσεων που έχουν κάνει όσον αφορά τις τεχνολογικές λύσεις της EMC. Tο πρόγραμμα Velocity Service Provider κινείται σε πολλά επίπεδα και είναι ανοικτό σε κάθε τύπο παρόχων cloud services, όπως οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών, οι διαδικτυακοί hosters, οι ISVs και διάφορες άλλες επιχειρήσεις, δίνοντας τους τη δυνατότητα και την ικανότητα να αξιοποιήσουν τις τεχνολογίες της EMC ώστε να δημιουργούν, να υλοποιούν και να προωθούν στην αγορά καινοτομικές υπηρεσίες για δημόσια και ιδιωτικά clouds, οι οποίες τους διαφοροποιούν από τον ανταγωνισμό.

 

Διαθεσιμότητα

Οι νέες προσθήκες στο πρόγραμμα Velocity Service Provider θα είναι διαθέσιμες από τις αρχές του πρώτου τριμήνου του 2013. Παρόλα αυτά, οι σημερινοί συνεργάτες της EMC που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Velocity Service Provider θα έχουν στη διάθεση τους ολόκληρη την περίοδο από τις 31 Δεκεμβρίου 2012 έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2013, προκειμένου να προσαρμοστούν στις πρόσθετες αυτές απαιτήσεις.