14 Ιουλίου 2024

Η SAS στηρίζει το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών για Εσωτερικό Έλεγχο του Πανεπιστημίου Αθηνών

Mε στόχο να μεταφέρει την πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία της και σε ακαδημαϊκό περιβάλλον, η SAS Ελλάδος στηρίζει ενεργά το Μεταπτυχιακό Επιπέδου Πρόγραμμα Σπουδών για τον Εσωτερικό Έλεγχο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (www.ia.econ.uoa.gr). Το Πρόγραμμα υλοποιείται από την Ernst & Young και τελεί υπό την αιγίδα του Ελληνικού Ινστιτούτου κατά της Απάτης (HACFE), του Ινστιτούτου Ελέγχου Συστημάτων Πληροφορικής (ISACA Athens Chapter) και της SAS, ηγέτιδας στο χώρο του λογισμικού και των υπηρεσιών Business Analytics.

 

Οι ραγδαίες αλλαγές στο οικονομικό-επιχειρηματικό περιβάλλον τα τελευταία χρόνια καθιστούν τον Εσωτερικό Έλεγχο απαραίτητη διαδικασία για την εύρυθμη λειτουργία μιας επιχείρησης. Στο πλαίσιο αυτό, το Κέντρο Μελετών και Εκπαίδευσης Χρηματοοικονομικής και το Εργαστήριο Επενδυτικών Εφαρμογών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, αποφάσισαν την έναρξη του καινοτόμου Μεταπτυχιακού Επιπέδου Προγράμματος Σπουδών για Εσωτερικό Έλεγχο.

 

Το Πρόγραμμα είναι ειδικά σχεδιασμένο για να παρέχει εκπαίδευση, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό υπόβαθρο, σε επιχειρηματικά στελέχη, αλλά και ενδιαφερόμενους σπουδαστές γύρω από τον εσωτερικό έλεγχο, τη διαχείριση κινδύνων, τις πρακτικές απάτης, την εταιρική διακυβέρνηση, κ.λπ. Το Πανεπιστήμιο Αθηνών εμπιστεύτηκε τη SAS, λόγω της αποδεδειγμένης υψηλού επιπέδου τεχνογνωσίας και εμπειρίας της στον τομέα του εσωτερικού ελέγχου, αλλά και γενικότερα της εταιρικής διακυβέρνησης και της διαχείρισης κινδύνων και απάτης. Ειδικότερα, η εταιρεία παρέχει σύγχρονες εξειδικευμένες τεχνολογίες και λύσεις για την αξιολόγηση της επάρκειας των εσωτερικών ελέγχων, την ταχύτατη ανίχνευση και δημιουργία αναφορών για όλες τις πιθανές παραβιάσεις και τη λήψη έγκαιρων και κατάλληλων διορθωτικών ενεργειών για την αντιμετώπισή τους.

 

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη SAS, η οποία θεωρεί χρέος της τη συνεργασία με την ελληνική ακαδημαϊκή κοινότητα και τη μεταφορά γνώσης τόσο προς τα επιχειρησιακά στελέχη όσο και προς τους σπουδαστές, και, επιπλέον, συνάδει απόλυτα με την ευρύτερη φιλοσοφία της εταιρείας σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά και το δυναμικό μήνυμά της “Τhe Power to Know”. Σχετικά με το πρόγραμμα, ο καθηγητής Οικονομικής των Επιχειρήσεων και Αγορών του Πανεπιστημίου Αθηνών, Παναγιώτης Αλεξάκης, Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος, δήλωσε: «Το τμήμα μας έχει πολύχρονη εμπειρία στην εφαρμοσμένη εκπαίδευση. Το πρόγραμμα εσωτερικού ελέγχου που επιδιώκουμε να υλοποιήσουμε έχει δομηθεί με τις καλύτερες προδιαγραφές, έχοντας κοντά μας πολύτιμους και καταξιωμένους συμβούλους της αγοράς, όπως είναι η SAS Business Analytics που μας υποστηρίζει. Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε και να διευρύνουμε τις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες των στελεχών που θα παρακολουθήσουν το πρόγραμμα, καθώς πιστεύουμε ότι θα καταστούν ακόμα πιο αποτελεσματικά στο έργο τους, προσθέτοντας, τελικά, αξία στις εταιρείες στις οποίες εργάζονται». Επίσης, ο καθηγητής Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Νικόλαος Μυλωνάς, Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής του προγράμματος, δήλωσε τα εξής: «Το πρόγραμμα για τον Εσωτερικό Έλεγχο αποτελεί μια ακόμη πρωτοπορία του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών να προάγει τη γνώση και την επιστημονική κατάρτιση στους χώρους της διοίκησης και των επιχειρήσεων. Σε συνεργασία με άξιους συνεργάτες-συμβούλους επιχειρήσεων και υποστηρικτές του προγράμματος όπως είναι η SAS Business Analytics, φιλοδοξούμε να δημιουργήσουμε προστιθέμενη αξία, σε γνώση, δεξιότητες και επαγγελματικές ικανότητες στα στελέχη της αγοράς».