14 Ιουλίου 2024

Η SAS στην Ελλάδα, την Κύπρο και τη… Βουλγαρία!

Αθήνα, 30 Ιανουαρίου - Ακολουθώντας την ανοδική πορεία της εταιρείας σε παγκόσμιο επίπεδο, η SAS Eλλάδας κατάφερε να επιτύχει σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών της κατά 28,8% σε σύγκριση με το 2011. Επίσης σημαντική αύξηση της τάξεως του 10,01% σημείωσαν οι πωλήσεις λογισμικού, καθώς επίσης και τα έσοδα από την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και υλοποιήσεις έργων, τα οποία υπερδιπλασιάστηκαν.

 

Η σημαντική αυτή επιτυχία, σε συνδυασμό με την ανοδική πορεία των τελευταίων ετών, είχαν ως αποτέλεσμα αφενός τη δημιουργία γραφείου SAS στην Κύπρο και αφετέρου την ανάθεση μίας ακόμα χώρας στην ευθύνη του τοπικού γραφείου. Πρόκειται για τη Βουλγαρία, στην οποία η SAS θα δραστηριοποιηθεί πλέον έντονα, παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις σε τράπεζες, ασφαλιστικές και τηλεπικοινωνιακές εταιρείες, αλλά και σε άλλους κλάδους της αγοράς, με στόχο να καλύψει τις ανάγκες των επιχειρήσεων και των οργανισμών της γειτονικής χώρας.

 

Παράλληλα, το 2012, η SAS Ελλάδας κατέγραψε και άλλες σημαντικές επιτυχίες, όπως:

 

  • Η κυριαρχία στον τραπεζικό κλάδο όσον αφορά στις λύσεις αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας (SAS Credit Scoring)
  • Η κυριαρχία στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών όσον αφορά στις λύσεις Integrated Marketing Management
  • Η διείσδυση στο τομέα Διαχείρισης και Αντιμετώπισης της απάτης με τη λύση SAS Fraud Framework, καθώς και στο Data Management με τη λύση SAS Data Quality.
  • Η κατάκτηση σημαντικού μεριδίου αγοράς στις λύσεις συμμόρφωσης με την κοινοτική οδηγία Solvency II.
  • Η κατάκτηση της 2ης θέσης στην ετήσια λίστα µε τις “Εταιρείες με τα Καλύτερα Εργασιακά Περιβάλλοντα στην Ελλάδα για το 2012”.

 

“Η σημαντική αύξηση των πωλήσεων μας το 2012, μια χρονιά πολύ δύσκολη γενικότερα για την ελληνική οικονομία, μας χαροποιεί ιδιαίτερα, ενώ η ανάθεση και της Βουλγαρίας υπό την ευθύνη του τοπικού γραφείου, θεωρώ ότι αποτελεί μια τιμητική αναγνώριση της ανοδικής πορείας μας τα τελευταία χρόνια. Είμαστε βέβαιοι ότι και τη χρονιά που διανύουμε –η οποία αναμένεται επίσης κρίσιμη, η SAS Ελλάδας θα συνεχίσει να διαγράφει επιτυχίες, καθώς διαθέτει όλες τις απαραίτητες σύγχρονες λύσεις, μεθοδολογίες και πρακτικές για να βοηθήσει επιχειρήσεις και οργανισμούς να αναδιοργανώσουν τις δραστηριότητές τους και να προσαρμοστούν στις συνθήκες που επιτάσσει το σημερινό οικονομικό περιβάλλον”, δήλωσε ο κ. Νίκος Πέππας, Διευθύνων Σύμβουλος Ελλάδας, Κύπρου και Βουλγαρίας της SAS.