1 Δεκεμβρίου 2022

Μεγάλος συνασπισμός για την ψηφιακή απασχόληση

«H Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την πρωτοβουλία "Μεγάλος συνασπισμός για την ψηφιακή απασχόληση" με τη μορφή μιας συνεργασίας πολλών φορέων και οργανισμών που αποσκοπεί στη μείωση του κενού μεταξύ προσφοράς και ζήτησης για επαγγελματίες στους τομείς της τεχνολογίας των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Ευρώπη. Ο στόχος είναι να αντιστραφεί η μειωτική τάση και να αρχίσει να αυξάνεται ο αριθμός των επαγγελματιών ΤΠΕ.

 

Η Oracle συμμετέχει στη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για καλλιέργεια της βάσης δεξιοτήτων ΤΠΕ στην Ευρώπη, καθώς αποτελεί ουσιώδες στοιχείο για την προετοιμασία της Ευρώπης για την οικονομία των γνώσεων του 21ου αιώνα και, ταυτόχρονα, για την αντιμετώπιση της ανησυχητικής αύξησης της ανεργίας των νέων σε πολλές περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Στις Βρυξέλλες, στο συνέδριο της Επιτροπής στο οποίο ανακοινώθηκε ο Συνασπισμός, το Oracle Academy εντάχθηκε στην πρωτοβουλία "Μεγάλος συνασπισμός για την ψηφιακή απασχόληση" με τη δέσμευση να πρωτοστατήσει σε μια πρωτοβουλία για τη συγκέντρωση εκπροσώπων του κλάδου των ΤΠΕ, υπουργείων παιδείας και σχετικών φορέων πιστοποίησης και επαγγελματικών ενώσεων για υποστήριξη της διδασκαλίας της επιστήμης των υπολογιστών. Στον 21ο αιώνα, λίγα είναι τα αντικείμενα που θα ανοίξουν στους μαθητές περισσότερες πόρτες από ό,τι η επιστήμη και η τεχνολογία των υπολογιστών.

 

Την περσινή χρονιά, το Oracle Academy παρείχε υποστήριξη σε περισσότερους από 364.000 σπουδαστές από ολόκληρη την ΕΕ, με παροχές αξίας 450 εκατομμυρίων ευρώ σε υπερσύγχρονα τεχνολογικά προγράμματα που τους προετοιμάζουν για τη ζωή και την εργασία. Παρέχουμε ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο που περιλαμβάνει λογισμικό, εκπαιδευτικό υλικό, τεχνολογία, κατάρτιση εκπαιδευτικών, υποστήριξη και επαγγελματική πιστοποίηση. Η Oracle συνεχίζει να επενδύει μέσω του Oracle Academy για να βοηθήσει τις κυβερνήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη να αντιμετωπίσουν το αυξανόμενο κενό σε δεξιότητες ΤΠΕ και να δώσουν στους μαθητές δεξιότητες τις οποίες θα μπορούν να εφαρμόσουν άμεσα στην εργασία τους, σε όλες τις χώρες-μέλη της ΕΕ.»

 

Oracle Academy