1 Οκτωβρίου 2023

42 Big Data Startups

Τα startups ειδικά στον χώρο των analytics και του Big Data προσπαθούν να εκμεταλλευτούν την νέα αυτή αγορά και με καινοτόμες λύσεις προσπαθούν να αρπάξουν μερίδιο από τη πίτα που κάθε χρόνο όλο και μεγαλώνει σε αξία.

Στο άρθρο του Startup50 γνωρίζουμε μερικές από αυτές τις νέες εταιρίες που έχουν να προτείνουν πολύ σημαντικά εργαλεία και μπορούμε να διαβάσουμε αναλυτικές πληροφορίες για τις δυνατότητες και τα χαρακτηριστικά του κάθε εργαλείου. Ενδεικτικά να αναφέρουμε λίγες από αυτές όπως:

Cloudera: Μια Big Data πλατφόρμα βασισμένη στο Hadoop.

Continuum Analytics: Data analytics εργαλεία σε Python.

Datameer: Μία εφαρμογή analytics που κάθεται πάνω σε Hadoop.

DataSift: Μία social data πλατφόρμα που βοηθάει τις εταιρίες στην εισαγωγή και επεξεργασία δεδομένων από τα κοινωνικά δίκτυα (twitter, FB, κτλ) και από διάφορες άλλες πηγές.

Hortonworks: Σκοπεύει να φέρει την επανάσταση στο χώρο της αποθήκευσης και επεξεργασίας μεγάλου όγκου δεδομένων μέσα από open source εργαλεία, συμπεριλαμβανομένης της δικής της Hadoop έκδοσης.

MapR Technologies: Μία Hadoop/NoSQL Big Data πλατφόρμα.

Platfora: Λογισμικό που μετατρέπει ανεπεξέργαστα δεδομένα από Hadoop σε επεξεργάσιμα, in-memory δεδομένα μέσω business intelligence.

Rocket Fuel: Μία πλατφόρμα όπου μπορεί και επεξεργάζεται σε πραγματικό χρόνο μέσω artificial intelligence τα petabytes των δεδομένων από τις διαφημίσεις και μαθαίνει ποιες διαφημίσεις είναι περισσότερο αποτελεσματικές.

SiSense: Big Data analytics και BI πλατφόρμα.

Skytree: Machine-learning πλατφόρμα για Big Data analytics.

Statwing: Εργαλεία όπου διευκολύνουν τον αρχάριο χρήστη στην χρήση εργαλείων στατιστικής ανάλυσης που χρησιμοποιούν έμπειροι στατιστικολόγοι και data scientists.

Μέσα στη λίστα όμως δεν υπάρχουν και άλλες νέες εταιρίες με σημαντικά εργαλεία (ίσως να θεωρούνται από τον συγγραφέα του άρθρου μεγάλες πλέον) όπως: Splunk, Alteryx, Tableau, Datastax, Pervasive, Lavastorm, Lattice, Pivotal, Factual.