19 Ιουλίου 2024

H SAS αντιμετωπίζει το έγκλημα με δυναμικές λύσεις για τη δημόσια ασφάλεια

Νέες λύσεις λογισμικού βοηθούν στον εκσυγχρονισμό της δημόσιας ασφάλειας σε παγκόσμιο επίπεδο, προβλέποντας και αποτρέποντας τις απειλές

Μια νέα ισχυρή σουίτα λογισμικού παρουσίασε πρόσφατα η SAS με στόχο να συμβάλει ουσιαστικά στον εκσυγχρονισμό των οργανισμών δημόσιας ασφάλειας σε παγκόσμιο επίπεδο, διαχειρίζοντας παράλληλα τα μεγάλα δεδομένα (big data), αλλά και τα σημαντικά ελλείμματα των προϋπολογισμών.


Η νέα πλατφόρμα συνδυάζει SAS Analytics και SAS Security Intelligence με τις τεχνολογίες ασφαλούς αναζήτησης και διαχείρισης πληροφοριών της Memex, ηγέτιδας στο συγκεκριμένο χώρο, η οποία εξαγοράστηκε από τη SAS το 2010.


“Τόσο στις ανεπτυγμένες, όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες, παρατηρείται μείωση στις δαπάνες αλλά και στους πόρους που προορίζονται για τη δημόσια ασφάλεια”, δήλωσε ο Ian Manocha, Vice President της SAS Europe Middle East and Africa και Asia Pacific. “Από την άλλη πλευρά, η πίεση για βελτιωμένη αποτελέσματα αυξάνεται συνεχώς απέναντι σε ολοένα και πιο προηγμένους, παγκοσμιοποιημένους και τεχνολογικά εξελιγμένους εγκληματίες και τρομοκράτες. Η SAS προσφέρει τις πρώτες λύσεις που βοηθούν τους οργανισμούς ασφάλειας να διαχειριστούν και να συνδέσουν τα σιλό πληροφοριών, να εμβαθύνουν σε ροές δεδομένων ανοιχτού κώδικα και να εφαρμόσουν big data analytics για να είναι πάντα ένα βήμα μπροστά από τους εγκληματίες – και όλα αυτά οικονομικά και με ασφάλεια.”


Μέρος μιας ευρύτερης σουίτας λύσεων ασφάλειας πληροφοριών που αντιμετωπίζουν την απάτη, τα οικονομικά εγκλήματα και την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, το νέο χαρτοφυλάκιο της SAS καλύπτει τέσσερις κρίσιμους τομείς της δημόσιας ασφάλειας: την επιβολή του νόμου, την εθνική ασφάλεια, τα κέντρα διαμοιρασμού πληροφοριών και τον έλεγχο των συνόρων. Συγκεκριμένα:

SAS for Law Enforcement – Βοηθά τους φορείς επιβολής του νόμου να καταπολεμούν το έγκλημα και την τρομοκρατία πιο αποτελεσματικά, να βελτιώνουν την εξυπηρέτηση των πελατών, να ενισχύουν την ασφάλεια των οργάνων και να διασφαλίζουν τη συμμόρφωση μειώνοντας παράλληλα το κόστος.

SAS for Intelligence Management – Καθιστά ευκολότερο για τους φορείς να κατευθύνουν, να παρακολουθούν και να ελέγχουν τις πληροφορίες, καθώς αυτές κινούνται σε ολόκληρο το σύστημα.

SAS for Fusion Centers – Συγκεντρώνει πληροφορίες από διάφορες πηγές και μορφές, δημιουργώντας μια ενιαία, συνολική εικόνα για την πρόληψη τρομοκρατικών και εγκληματικών δραστηριοτήτων.

SAS for Border Management – Βοηθά εκείνους που ασχολούνται με τη φύλαξη των συνόρων και τους τελωνειακούς να προσδιορίζουν με ακρίβεια τους ταξιδιώτες και τα εμπορεύματα υψηλού κινδύνου με τη δυνατόν λιγότερη αναστάτωση για τους νόμιμους επιβάτες και φορτία.


Ένας αναπτυξιακός κλάδος

Το επιχειρησιακό τμήμα δημόσιας ασφάλειας της SAS παρουσιάζει συνεχή ανάπτυξη, με την πελατειακή βάση να επεκτείνεται συνεχώς συμπεριλαμβάνοντας φορείς εθνικής ασφάλειας, καταπολέμησης του εγκλήματος, έρευνας και άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες. Η SAS σχεδιάζει να δημιουργήσει ένα νέο κέντρο δημόσιας ασφάλειας στη Σκωτία, καθώς και να επεκτείνει το υφιστάμενο Σκωτσέζικο Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης, δημιουργώντας έτσι σχεδόν 100 νέες θέσεις εργασίας στα επόμενα τέσσερα χρόνια.