29 Σεπτεμβρίου 2023

Νέα προϊόντα και υπηρεσίες της RSA βελτιώνουν τους μηχανισμούς προστασίας του ΙΤ

Οι νέες λύσεις ‘RSA Security Analytics’ και ‘RSA Security Operations Management’ συνδυάζουν τις απαιτήσεις SIEM με προηγμένες δυνατότητες ασφαλείας
Νέα προϊόντα και υπηρεσίες βοηθούν τους οργανισμούς να διαμορφώσουν και να βελτιώσουν τους μηχανισμούς προστασίας που διαθέτουν, και παράλληλα ενισχύουν την ικανότητα γρήγορης απόκρισης, μειώνοντας τις επιπτώσεις στην επιχειρηματική τους δραστηριότητα.
Η βελτιωμένη λύση RSA Security Analytics ικανοποιεί τις ανάγκες SIEM και το πλαίσιο συμμόρφωσης, ενώ παράλληλα συμπληρώνει τη διαμόρφωση μιας προηγμένης μακροχρόνιας στρατηγικής προστασίας του ΙΤ.
Η νέα λύση RSA Security Operations Management επιτρέπει στις επιχειρήσεις να συντονίζουν αρμονικά ανθρώπους, διαδικασίες και τεχνολογικά μέσα  προκειμένου να εντοπίζονται και να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά τα όποια περιστατικά ασφαλείας.
Με τις νέες υπηρεσίες RSA Advanced Cyber Defense (ACD), η RSA βοηθά τις επιχειρήσεις να καλύψουν ενδεχόμενα κενά σε επίπεδο εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων, προσφέροντας, έναντι συνδρομής, υπηρεσίες αντιμετώπισης επιθέσεων και εκπαίδευσης του προσωπικού ασφαλείας.