20 Μαρτίου 2023

Η RSA αξιοποιεί εργαλεία ανάλυσης Big Data και βοηθά τις επιχειρήσεις να εντοπίζουν τα τρωτά σημεία των υποδομών τους

Η RSA, το τμήμα Εφαρμογών Ασφαλείας της EMC, παρουσίασε τη λύση RSA® Vulnerability Risk Management (VRM), ένα νέο λογισμικό το οποίο έχει σχεδιαστεί για να βοηθά τις επιχειρήσεις να βελτιώνουν το συνολικό επίπεδο ασφαλείας τους.

Μέσα από την ανάλυση του τεράστιου όγκου δεδομένων που προκύπτει από την πλήρη σάρωση των διαθέσιμων πόρων ΙΤ, η λύση RSA® Vulnerability Risk Management (VRM), εντοπίζει τα τρωτά τους σημεία και θέτει τις σωστές προτεραιότητες όσον αφορά την αντιμετώπιση τους.  Το RSA VRM έχει σχεδιαστεί με στόχο να αξιοποιεί τις τεχνολογίες Big Data και τα προηγμένα εργαλεία ανάλυσης, προκειμένου να βρίσκει τα πιο αδύνατα σημεία των υποδομών ΙΤ και να τα επιδιορθώνει χωρίς καθυστέρηση, ώστε να περιορίζει τον κίνδυνο κακόβουλων επιθέσεων.

 

Διαβάστε περισσότερα για το θέμα αυτό στο blog της EMC για τα προϊόντα και τις τεχνολογίες της, το EMC Pulse, εδώ.

 

Συνδυάζοντας στοιχεία για το είδος των δραστηριοτήτων του οργανισμού, αξιοποιήσιμες πληροφορίες για τις σύγχρονες απειλές, εκτιμήσεις για τα τρωτά σημεία των υποδομών ΙΤ και μια ολοκληρωμένη μεθοδολογία, το RSA VRM βοηθά τους οργανισμούς να διαχειριστούν τα προβλήματα ασφαλείας των υποδομών ΙΤ σε προληπτική βάση, και παράλληλα, αυτοματοποιεί τις απαραίτητες διαδικασίες ώστε να επιτρέπει καλύτερα αποτελέσματα με λιγότερο προσωπικό ασφαλείας.  Η εκτεταμένη δυνατότητα συλλογής και ομαδοποίησης των δεδομένων ασφαλείας επιτρέπει στο RSA VRM να συγκεντρώνει στοιχεία όχι μόνο από τα συνηθισμένα repositories, αλλά και από τα εργαλεία σάρωσης για τον εντοπισμό τρωτών σημείων (vulnerability scanning), ώστε να βοηθά στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση ενδεχόμενων απειλών.  Ανάμεσα στα μοναδικά πλεονεκτήματα που προσφέρει το RSA VRM περιλαμβάνονται τα εξής:

 

Ολοκληρωμένοι κατάλογοι με τα επιχειρησιακά και τα τεχνικά δεδομένα κάθε IT asset (εφαρμογή ή υλικό)

Αυτοματοποίηση χειροκίνητων διαδικασιών, ολοκληρωμένη διαχείριση εντοπισμού και απομάκρυνσης τρωτών σημείων, δημιουργία αναφορών

Λεπτομερείς αναφορές βάσει KPIs, ROI προγραμμάτων, και συνολικού επιπέδου προστασίας των συστημάτων ΙΤ ενός οργανισμού

 

Ως κομμάτι της πλατφόρμας RSA Archer GRC, το RSA VRM βοηθά να συνδέονται τα προγράμματα εκτίμησης κινδύνου και τρωτών σημείων, με όλες τις άλλες διαδικασίες του IT GRC, ώστε να εξασφαλίζεται καλύτερη ορατότητα για το συνολικό ρίσκο του οργανισμού. Έτσι, αποκτά ζωτική σημασία για τη συνολική στρατηγική αντιμετώπισης κρίσιμων περιστατικών (Critical Incident Response) μιας επιχείρησης.